Learning from the best!


Learning from the best!


Learning from the best!

Viken Teknologiklynge 4.0

Kunnskapsdeling og innovasjon

VIKEN er en tverrindustriell klynge av bedrifter og institusjoner som ved samhandling vil styrke sin konkurransekraft gjennom omstilling, innovasjon og kompetansebygging.

Digitalisering skaper raske endringer i markedet. Et forpliktende samarbeid med kunnskapsdeling og innovasjon gjør klyngebedriftene godt rustet for utvikling og vekst.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 skal videreutvikle samarbeidet med NMBU, OsloMet, HiØ og andre FoUI institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Et bredt samarbeid med andre klynger og nettverk er nødvendig for å nå våre mål.

Learning from the Best!

VIKEN Teknologiklynge 4.0 fasiliteres av Mosseregionens Næringsutvikling AS.

 

Les mer: Fra nettverk til klynge.

Tverrfaglighet

Det er etablert følgende arbeidsgrupper hvor bedriftene samhandler om å løse felles utfordringer ved å utnytte tverrfaglighet og tverrindustriell kompetanse.

VIKEN Topplederforum

VIKEN Kompetanse

VIKEN Digital

VIKEN Ressursdeling

VIKEN Young

Overordnet mål:

Bidra vesentlig til å styrke og utvikle klyngebedriftens konkurransekraft

8

Markeder i rask endring

Uansett bransje er markedet i rask endring, vesentlig grunnet akselererende global digitalisering. Gjerne omtalt som Industri 4.0, eller den fjerde industrielle revolusjon.

Bakgrunnen for satsingen

Leverandørindustrien er fortsatt Norges største; målt i verdiskaping, statlige inntekter og eksportverdi. Næringen vil i de neste 20 årene høyst sannsynlig fortsatt være Norges fremste næring.

I 2016 var 1763 personer direkte i arbeid innen leverandørindustrien i Østfold. I 2013 var det til sammenligning 1854 ansatte. Det viser at bedriftene i VIKEN-regionen har stor tilpasningsevne etter nedgangen i oljemarkedet. Kompetansen blir benyttet i andre markedssegmenter.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 omfavner mange bransjer. Hovedsakelig SMBer med variert spisskompetanse. Bedriftene kommer hovedsakelig fra Østfold og søndre del av Akershus.

Leveransemulighetene er fremdeles omfattende og allsidige, men det kreves generelt betydelig omstilling i industrien. Dette åpner muligheter for innovative aktører med smarte, kostnadseffektive løsninger/produkter.

Kompetansen i klyngesbedriftene kan gjennom samhandling utvikles i hele næringskjeden, ikke minst har eksport et betydelig potensiale. Det arbeides med å gi eksiterende virksomheter best mulig rammebetingelser for utvikling. Østfold og Follo har meget sentral plassering med gode transportløsninger lett tilgjengelig. En høyt kvalifisert og effektiv logistikknæring i regionen gir bedriftene ytterligere konkurransefortrinn.

 

Les mer: Bør forskning bli et strategisk grep i omstillingen?

Hva skal vi oppnå ved samhandling?

VIKEN Teknologiklynge 4.0 skal utvikles til et betydelig verktøy for medlemsbedriftene innen omstilling og innovasjon for å utvikle bedriftenes konkurransekraft i markeder som preges av sterk endring.

Bli medlem i dag!

Kompetanse- og FoUI allianser

Arrangementer

Hold deg oppdatert om nyheter og nye arrangementer.

Aktuelt

Pandemi, kontrakter og kundeforhold

Marstrand og VIKEN Teknologiklynge 4.0 inviterer til webinar! Korona pandemien medfører mange spørsmål vedrørende kunde og  kontraktsforhold. Morten Aagaard og…

Les mer...

Nytt klyngemedlem satser på nullutslippteknologi

Brødrene Anders og Ole Harald Moe i MHTech leverer simulering og beregninger og av energiforbruk, energiflyt, effektivitet og hvordan ulike…

Les mer...

MOSSEREGIONEN HAR FÅTT ET NYTT BEDRIFTSNETTVERK

Sentrale bedrifter innen lager- og logistikk næringene i Moss og Vestby har etablert et nettverk for å samhandle om å…

Les mer...

Nye forretningsmuligheter

Maritime Cluster Norddeutschland (MCN) gjentar suksessen med forretningscruise til Oslo. På reisen til Oslo vil Nord-Tyske selskaper bli kjent med…

Les mer...

Kontakt oss

Lurer du på noe? Bruk vårt kontaktskjema:

Invalid Email
Invalid Number
vikenklynge-logo

Kontaktperson:
Hans Bjørn Paulsrud

Telefon:
920 12 652

Epost:
post@vikenklynge.no

Besøk:
VIKEN Teknologiklynge 4.0
Strandgata 10, 1531 Moss

LinkedIn:

Bli medlem i dag!