VIKEN er en tverrindustriell klynge av bedrifter og institusjoner som ved samhandling vil styrke sin konkurransekraft gjennom omstilling, innovasjon og kompetansebygging.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 Logo

Visjon

Norges ledende samhandlingsarena for SMART industriell produksjon og eksport.

Misjon

Klyngens misjon er å skape nye økosystemer for SMART produksjon og eksport, kompetansedeling, innovasjonsdrevet samarbeid, utvikling og teknologi.

Hovedmål

Klyngen skal bidra til å skape økt innovasjonsevne, konkurransekraft, omstilling og bærekraftig verdiskapning i bedriftene med mål om 10% økt omsetningsvekst, eller 7% bedre enn konkurrerende bedrifter utenfor klyngen basert på nye produkter og digitale produksjonsprosesser.

Bli medlem

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er et betydelig verktøy for medlemsbedriftene innen omstilling og innovasjon for å utvikle bedriftenes konkurransekraft i markeder som preges av sterk endring.

Hold deg oppdatert

Spørsmål?

Bruk vårt kontaktskjema.

Invalid Email
Invalid Number

Kontaktperson:
Hans Bjørn Paulsrud

Telefon:
920 12 652

Epost:
post@vikenklynge.no

Besøk:
VIKEN Teknologiklynge 4.0
Strandgata 10, 1531 Moss

VIKEN Teknologiklynge 4.0 fasiliteres av Mosseregionens Næringsutvikling AS