International Consortium of Clusters has been granted 5 million euro from the EU to support innovations in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

The Consortium comprising nine of Europe's leading clusters and three inter-cluster and innovation management experts has been awarded ...
VIKEN Teknologiklynge 4.0 Logo

Visjon

Norges ledende samhandlingsarena for SMART industriell produksjon og eksport.

Misjon

Klyngens misjon er å skape nye økosystemer for SMART produksjon og eksport, kompetansedeling, innovasjonsdrevet samarbeid, utvikling og teknologi.

Hovedmål

Klyngen skal bidra til å skape økt innovasjonsevne, konkurransekraft, omstilling og bærekraftig verdiskapning i bedriftene med mål om 10% økt omsetningsvekst, eller 7% bedre enn konkurrerende bedrifter utenfor klyngen basert på nye produkter og digitale produksjonsprosesser.

Bli medlem

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er et betydelig verktøy for medlemsbedriftene innen omstilling og innovasjon for å utvikle bedriftenes konkurransekraft i markeder som preges av sterk endring.

Hold deg oppdatert


Spørsmål?

Bruk vårt kontaktskjema.

Kontaktperson:
Hans Bjørn Paulsrud

Telefon:
920 12 652

Epost:
post@vikenklynge.no

Besøk:
VIKEN Teknologiklynge 4.0
Strandgata 10, 1531 Moss

VIKEN Teknologiklynge 4.0 fasiliteres av Mosseregionens Næringsutvikling AS