Fremtidens fiskeoppdrett må være bærekraftig

RAS 4.0 er en av løsningene på fremtidens fiskeoppdrett. Med en såkalt RAS-prosess (Recirculating Aquaculture Systems), produseres fisk og annen sjømat i store lukkede anlegg på land. Det er mange fordeler med dette konseptet, man får en svært bærekraftig produksjon og fisken odles nær store markeder, f.eks. i Asia. Dermed spares også atmosfæren for betydelige CO2 utslipp fra flyfrakt. Med andre ord, kortreist, førsteklasses sjømat.

Klyngens oppgave
Viken Teknologiklynge 4.0 arbeider med flere RAS-prosjekter og er blant annet i dialog med et kinesisk konsortium som ønsker hjelp til å utvikle RAS anlegg for bygging i Kina. Klyngens oppgave er å sette norske bedrifter sammen for å levere komplette RAS-anlegg til det globale markedet.

Dette vil akselerere bærekraftig og konkurransedyktig produktutvikling hos norske fagmiljøer og bedrifter innenfor industriell digitalisering, automatisering og utvikling av nye materialkombinasjoner og metoder. Virkemiddelet er å bygge på eksisterende kompetanse og teknologi og sette dette sammen for å skape en leverandørindustri som ivaretar bærekraftsmålene med fremtidsrettede løsninger til den globale landbaserte oppdrettsnæringen.

– Dette er et særdeles spennende prosjekt som kan bety enormt for norsk eksport av utstyr og teknologi, sier Hans Bjørn Paulsrud, leder av Viken Teknologiklynge 4.0

RAS 4.0

Mer bærekraftig produksjon
– Universitetet på Ås er i verdenstoppen av forskning og utvikling av vannrensesystemer til RAS-anlegg, noe vi vil ha stor nytte av i disse prosjektene, sier Paulsrud.

Vannet i oppdrettstankene renses og brukes på nytt. Slik begrenses vannmengdene man trenger til produksjonen. Fôret kan fordeles bedre og oksygen kan tilføres i vannet. På den måten får man mindre avfall og sunnere fisk.Glem ikke å dele dette!