Klyngepraten med Norsk Elektro Optikk AS

Norsk Elektro Optikk AS – nytt medlem hos Viken Teknologiklynge 4.0

Norsk Elektro Optikk AS (NEO) arbeider innenfor elektro-optikk eller fotonikk. NEO er en FoU intensiv høyteknologibedrift med fokus på spektroskopi, digital avbildning og laser-teknologi. Hovedsatsingsområdet i dag er hyperspektral avbildning, men det pågår også arbeid innen analyse av gass og væsker, samt optiske systemer for undervannsbruk.

Jon_Kristian_Hagene_500x500
neo

NEO holder til på Bryn i Oslo og har 38 ansatte. NEO er eid av Irma Salo Jæger og Tycho Jægers stiftelse som støtter kunst og fysikk.

Produkter i salg i dag er i hovedsak HySpex hyperspektrale kameraer (hyspex.com). Anvendelser er flyfoto inkludert på droner, geologi og gruvedrift, kvalitetskontroll av fisk, sortering av avfall og generell industriell inspeksjon og ressurskartlegging. Andre anvendelser er miljøovervåkning, skogbruk og presisjonslandbruk.

Hvorfor er medlemskapet i Viken Teknologiklynge viktig for dere?

– Vi ønsker å utvide vårt nettverk og få flere kontakter blant teknologibedrifter. Vi vil ha mer kjennskap til flere uløste kundeproblemer som kan føre til nye produkter og salg. I tillegg ønsker vi å delta i arrangementer hvor vi kan treffe mulige kunder med problemer vi kan løse. Vi håper å kunne bidra med vår kunnskap og få flere samarbeidspartnere, sier Chief Scientist Jon Kristian Hagene.

 

 

 Glem ikke å dele dette!