Stor suksess med prosjektlederkurs for klyngens medlemmer.

Denne vinteren har Viken Teknologiklynge, i regi av Viken Young, gjennomført et webinar-kurs i prosjektledelse. Kurset var åpent for alle medlemmer i VKT og ble veldig godt mottatt blant medlemsbedriftene.

Hele 40 stk. har deltatt på dette kurset, som holdes av Jonas Aakre fra Society Lab. Det har blitt gjennomført med tre forskjellige moduler hvor man har kunnet gå mer i dybden på hvert tema. Kurset ble lagt opp med webinar i tillegg til mindre gruppemøter.

Kursleder sitt hovedfokus

Jonas Aakre (41) har jobbet som kursleder i en årrekke og ønsker å gi kunnskap på en litt annen måte enn de fleste kurs er lagt opp til i dag. Han ønsker å gi deltagerne nyttige verktøy i stedet for en ren teoretisk tilnærming. Aakre sitt mål er å holde et kurs som gir nyttige verktøy i praksis, hvor man kan gå inn i hver enkelt case og finne løsninger på reelle utfordringer. Han har også skrevet boken prosjekthåndboka.

— Vi ønsket å utvikle et kurs med både praktiske verktøy og mulighet for sparring. I tillegg ønsket vi å lage noe som det skulle være lett å sette ut i praksis. Vi prøver å fokusere på deltagerne og deres erfaringer, å jobbe i reelle prosesser i stedet for å teoretisere for mye. Jeg bruker boken min som utgangspunkt og bygger modulene rundt den. Der kan de finne flere verktøy til senere arbeid også.

Aakre er en selvstendig kursholder, men også en del av det nyetablerte digitale læringsbyrået, Society lab. De jobber med å hjelpe morgendagens ledere til suksess, med fokus på utvikling og bærekraftig ledelse. De har holdt på i snart to år og er fortsatt i utviklingsfasen. Kursene til Viken Teknologiklynge er en smakebit på tjenestene de utvikler og leverer.

Gjennomføring og innhold

Kurset har gått over tre moduler og har en fysisk samling til hver modul. Kurset heter Hvordan lykkes med prosjektledelse og tar for seg verktøy, proaktiv planlegging og de litt mer skjøre temaene, som feedback kultur og hvordan lede de vanskeligere samtalene.

— Vi dekker det klassiske i planleggingsfasen rundt et prosjekt, men jeg har også forsøkt å få inn mer om det dynamiske arbeidet. Prosjekter i dag endrer seg hele tiden og det må vi ha høyde og en plan for. Selskaper i dag jobber mye med innovasjon og da blir det like viktig å kunne justere planene som å legge dem.

Aakre er også opptatt av å få alle ombord tidlig i et prosjekt.

Jonas skriver

— Ved å få alle parter inn i prosjektet tidlig, vil man kunne unngå misforståelser senere. På den måten blir det enklere å stoppe opp og justere fremdrift, når alle har oversikt over planene. Denne oversikten vil også holde engasjementet oppe hos den enkelte, slik at man ikke mister noen underveis.

Feedback kultur og vanskelig samtaler kan være utfordrende i en prosjekthverdag. Disse temaene får ganske stor plass i dette kurset, da man ikke kommer utenom dette under større prosjekter. Det trengs mer trening og flere verktøy for løse disse utfordringene.

— Disse temaene er noe alle synes er vanskelig, men det skaper engasjement og det var lett å finne eksempler blant deltakerne. Vi jobber alle med å forstå hvordan mennesker er skrudd sammen. Min jobb er å spørre hvorfor det er vanskelig og hva som er vanskelig. På den måten finner de ofte svarene selv, med verktøy jeg gir dem. Jeg setter en ramme, men svarene finner de ved å dele og utveksle tips og erfaringer, avslutter Aakre.

Marius Haaland er prosjektingeniør hos MHtech og har deltatt på alle tre modulene. Han hadde dette å si om kurset.

— Vi fikk nyttige verktøy som kan brukes under workshops, brainstorming og prosjekter senere. Men det jeg likte aller best, var at alle deltagerne bidro og hadde med sine personlige erfaringer. Jonas Aakre klarte å lede en veldig god prosess og fikk med seg alle. Det at vi hadde både webinar og mindre gruppemøter gjorde at vi kom mer i dybden av de spesifikke casene. Jeg vet jeg kommer til å bruke mye av det vi lærte i arbeidshverdagen.

“I dette kurset skaper deltagerne mye av innholdet sammen, noe som gjør at det blir skreddersydd til deres spesifikke utfordringer“. Jonas Aakre, kursleder.Glem ikke å dele dette!