Klyngepraten med SEW Eurodrive

Vi vil vite mer om hvordan det står til med medlemmene våre akkurat nå. Gjennom 5 spørsmål får vi vite mer om utfordringer, målsettinger og fokus.

Heidi Svensen. Man. dir. SEW Eurodrive
Heidi Svensen. Man. dir. SEW Eurodrive
SEW logo

SEW-EURODRIVE er en global leverandør av elektromekaniske drivutrustninger - de har vært på markedet i mer enn 80 år.

1. Hva er selskapets hovedfokus akkurat nå?

Det som er og har alltid vært vårt fokus, og som er en del av vår suksessoppskrift, er at vi kjenner vårt lokale marked og tilbyr høy kompetanse. Vi har en unik fleksibilitet og tilgjengelighet gjennom forretningsmodellen til SEW. Vi er desentralisert og finnes i 52 land. Vi rendyrker tilgjengeligheten og fleksibiliteten for våre kunder.

Opplæring og kompetanseheving er et annet fokusområde. Produkter, systemer og prosesser utvikles raskt og vi må hele tiden være oppdatert. Våre ansatte må inneha både bred og dyp kunnskap for at vi som bedrift skal lykkes.

2. Hvordan jobber dere for bærekraft og miljø?

Vi liker å dele dette opp i to. Hvis vi først ser på produktene som vi tilbyr har vi gjort mye innenfor energibesparelser. Nye strenge direktiver fører til et høyt fokus på energieffektive produkter og løsninger. Interessen for energieffektive produkter har økt betraktelig de siste årene, også i Norge. I tillegg tilbyr vi tjenester og løsninger som øker levetiden til produktene samt sørger for lønnsomt gjenbruk.

På den andre siden er det vårt lokale klimafotavtrykk og bevisstheten blant ansatte som er viktig. Vi jobber kontinuerlig med LEAN som hjelper oss med å redusere forbruket både med tanke på materiale og menneskelig kapasitet. Vår bedrift har ikke en stor forurensningsgrad.

Bilde1

3. Hvilke utfordringer står dere ovenfor nå?

Med tanke på covid-19 har vi klart oss ganske bra. Den norske landbaserte industrien har gått ganske bra generelt sett. Vi har opplevd lite handelslekkasje det siste året, som igjen er mye av årsaken til at mange bedrifter har klart seg. I tillegg opplever vi at det har vært stor investeringsvilje i norsk industri.

4. Hva er hovedmålet for dette året?

Om vi zoomer ut er det ingen endringer for årets strategi og mål, sammenlignet med i fjor. Vi jobber iherdig etter å gripe de endringene og trendene som skjer i markedet. Det er for oss, som for de fleste, et markedet som etterspør digitale smarte produkter og løsninger. Zoomer inn har vi i år ekstra fokus på å videreutvikle systemsalgskonseptet og servicekonseptet vårt. Vi er veldig operative og har sjelden svulstige visjoner.

5. På hvilken måte er Viken Teknologiklynge viktig for ditt selskap?

Jeg vil trekke frem partnerskapet du får med andre medlemmer. Det bidrar til utvikling av bedriften og utvikling av de ansatte. Vi finner nye verdikjeder og jobber på tvers av bransjer. Det siste synes jeg er veldig givende. Opplæringstilbudet har vi også vært veldig fornøyd med og våre ansatte har fått mye ut av det.

At vi gjennom et slikt fellesskap kan være med å utvikle og løfte norsk industri, synes vi er viktig. Det er bevist at geografiske områder som har klynger, utvikler seg best. Samarbeidet mellom klyngemedlemmene skaper gode og varige synergier.

 

Klyngeadministrasjonen gjør en veldig god jobb for medlemsbedriftene!Glem ikke å dele dette!