I dette webinaret setter Universitetslektor Nils Sanne ved Handelshøyskolen NMBU fokus på noen viktige trekk for hvordan forretningsidéer blir utviklet i Y-Combinator, verdens beste akseleratorprogram for oppstartselskaper.

Se webinaret her!

Nils Sanne, NMBU

I sommer gjestet Nils Sanne VIKEN Teknologiklynges webinarserie. Her delte han sine erfaringer om hvordan etablerte bedrifter og oppstartselskaper kan benytte seg av Y-Combinators metoder.

Universitetslektor Nils Sanne ved Handelshøyskolen NMBU deltok på Lean LaunchPad kurset ved UC Berkeley våren 2020. Som foreleser i masterprogrammet for Entreprenørskap og Innovasjon har Sanne  fulgt nøye med på hvordan verdens beste akseleratorprogram for oppstartsselskaper, Y Combinator utvikler forretningsideer.

Les mer om VIKEN Teknologiklynge 4.0

I webinaret får du unik innsikt i Y-Combinator og hvordan du kan utvikle forretningsideer på samme måte som Airbnb, Stripe, Twitch og Dropbox.

Y Combinator har siden sin oppstart lansert over 2000 selskaper. Deres Startup School benytter Lean Launchpad metodikken og i 2017 ble deres kurs tilgjengelig for alle. Nils Sanne viser hvordan forretningsidéer blir utviklet i akseleratoren og på NMBU. I tiellegg deler han informasjon om hvor man finne gratis kurs og relevant litteratur man kan bruke i start-ups og innovasjonsprosesser.

Ønsker du å bli medlem i VIKEN Teknologiklynge 4.0?


Lean LaunchPad er en metodikk utviklet av professor Steve Blank ved Stanford University for å teste og utvikle forretningsmodeller basert på spørring og læring fra kunde
r. Kurset undervises ved over 100 universiteter i dag og nærmere en halv million mennesker har logget seg inn for å følge kurset på internett.

Linker fra webinaret:

UDACITY – How to Build a Startup
Y Combinator – Startup School
Stanfords Lean Launchpad


Følg VIKEN Teknologiklynge 4.0 på LinkedIn:

Glem ikke å dele dette!