Slåttland Group sikret seg leveranse av tankluker til en serie nye bygg av kjemikalietankbåter som bygges ved kinesisk verft.

Hudong Shipyard i Kina har nok en gang valgt «Nor-Marine» luker fra Slåttland. Leveransen starter allerede i november i år og forsetter i hele 2018 sier CEO Sigurd A Slåttland. Denne ordren er strategisk viktig for oss og viser at kvalitet er foretrukket i beslutningsprosessen.

Dette skaper stor aktivitet i vår organisasjon med ulike ringvirkninger sier Slåttland, som mener det er viktig å benytte eksisterende kompetanse mot olje & gass på ulike andre områder slik som i marine sektor.

Slåttland har hatt utallige leveranser av «Nor-Marine» tankluker de siste 15 årene og dette har derfor blitt en anerkjent løsning på de fleste kjemikalietankskip world wide.