NCE iKuben

Mer informasjon: https://ikuben.no/


Bedriften er en av VIKEN Teknologiklynge 4.0 Kompetanse- og FoUI allianser.

Grunnlaget for resultatskapingen i VIKEN Teknologiklynge 4.0 er tuftet på samhandling og deling blant medlemsbedriftene. Vi har tre typer medlemsbedrifter: Kjernemedlemmer, nettverksmedlemmer og kompetanse- og FoUI allianser.