NYHETSARKIV

2017 (Teknologinettverk)

Invitasjon til informasjonsmøte og workshop for SMBer med internasjonale ambisjoner - muligheter i H2020

ER DU EN SMB MED ET INNOVASJONSPROSJEKT SOM ER NÆR MARKEDSINTRODUKSJON? ØNSKER DU Å BLI EN DEL AV ET EUROPEISK AKSELERATOR-PROGRAM?

EUs SMB-instrument i Horisont 2020 kan gi opptil 25 millioner kroner med 70 % finansiering og kan være den perfekte ordningen for din bedrift. Delta på workshop for å få tips til hvordan skrive en vellykket søknad!

Innovasjon Norge og Enterprise Europe Network inviterer til informasjonsmøte og workshop for små og mellomstore bedrifter (SMB) med internasjonale ambisjoner. EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020, gir norske SMBer tilgang til en rekke finansieringsordninger for innovasjonsprosjekter rettet mot et internasjonalt marked. SMB-instrumentet er en av disse. Fra 2018 forbedres SMB-instrumentet og nye ordninger kommer til, slik at det vil være enda flere muligheter for norske bedrifter. Hva som ligger i disse forbedringene og endringene vil du lære mer om på arrangementet.

Velkommen!

Program: Dagen består av en informasjonsdel og en praktisk workshop:

Del 1: Introduksjon til de ulike finansieringsordningene for SMBer innen Horisont 2020. Vi hjelper deg å avdekke hvilken ordning som passer for ditt prosjekt.

Del 2: Her fokuserer vi på SMB-instrumentet fase 1. Vi går grundig gjennom søknadsmalen og gir råd og tips til hvordan du kan skrive en god søknad. SMB-instrumentet skal muliggjøre at innovative forretningskonsepter raskere når markedet. Ordningen er rettet mot bedrifter som har innovative produkter eller tjenester med høy risiko og stort potensial. Innovasjonen må møte bruker- og kundebehov og håndtere sosiologiske-, tekniske- og forretningsutfordringer på en bærekraftig måte. SMB-instrumentet er ute etter bedrifter med gjennombrudds-løsninger som kan skape nye markeder. Mer informasjon om SMB-instrumentet finner du her. Workshopholdere er Rosa Maria Correa og Maria Erdal Askim, EU-rådgivere i Innovasjon Norge. Deltakelse er gratis, og det er begrensede antall plasser.

TID: Fredag 1. desember 2017, KL 09:00 - 12:30

Har du husket Skattefunnsøknaden?

image002

Åpent nettverksmøte 13.06.2017

Viken Teknologiklynge

Utstilling Telenor Arena

Viken Teknologiklynge

Les mer her

VIKEN Teknologinettverks bedriften CodeIT – Til topps i EU i tildeling for utmerket innovasjon – Horizon 2020.

Viken Teknologiklynge

Norske små og mellomstore bedrifter hevder seg internasjonalt og får store tilskudd fra EU. I konkurranse med selskaper fra hele Europa henter fire bedrifter denne måneden til sammen mer enn 65 millioner kroner til å kommersialisere sine innovasjonsprosjekter.

CodeIT AS mottok 1,2 millioner euro fra Horisont 2020 i siste runde. – Vi er stolt over å motta denne anerkjennelsen fra Europakommisjonen etter å ha søkt i flere omganger. Med god rådgivning fra blant andre Innovasjon Norge og ordningen Seal of Excellence – som i første fase var en utløsende faktor for å sette i gang søknadsprosessen – har vi endelig fått bekreftelse på at vi er med i EUs Champions League for start-ups, sier Bjørnar Torsnes, CEO i CodeIT.

Les hele saken her

Samarbeidsavtale mellom Slåttland Group og Lekang Maskin AS

Viken Teknologiklynge

Dagens kunder etterspør ofte «turn key» løsninger på prosess og hydraulikksystemer. For å møte disse behovene har Slåttland Group og Lekang Maskin AS inngått en samarbeidsavtale som gjør at partene kan tilby komplette pakker til markedet.

For kundene vil dette medføre fordeler som høyere kompetanse på rådgivning rundt tekniske og kommersielle løsninger, samt en bedre samkjøring mellom underleverandører. Med en effektiv kommunikasjonslinje kan vi jobbe smartere, og raskere avdekke misforståelser og avvik.

Les hele saken her

Åpent nettverksmøte

Viken Teknologiklynge

Nyhetsarkiv 2016 ››