Bærekraft og muliggjørende teknologier

Tenketanken VIKEN Young setter søkelyset på digital sporing og omstilling i industrien

Tenketanken har til hensikt å tilrettelegge for nettverksbygging, kompetanseheving og identifisere nye muligheter som kan styrke bedriftenes konkurransekraft.

Forrige uke møttes arbeidsgruppen for å planlegge høstens agenda. Denne gangen med fokus på bærekraftig omstilling og muliggjørende teknologier.

Digital sporing skaper muligheter

Deltagere fra MHTech, NMBU, CH Evensen Industriovner og ZeBra Gruppen var representert i møtet.
Deltagere fra MHTech, NMBU, CH Evensen Industriovner og ZeBra Gruppen var representert i møtet.

Flere deltagere forventer at man innen få år vil oppleve betydelig høyere krav til bærekraft både i innkjøpsprosesser, drift og i kampen om mer effektiv ressursbruk. Digital sporing i produksjon blir nevnt som en fellesnevner. Digital sporing er en muliggjørende teknologi som fører til bedre dokumentasjonsgrunnlag, muliggjør livssyklusanalyser, bedre oversikt over feilproduksjon, mindre logistikk, mindre papirbruk og bedre kvalitetskontroll.

 

Digital sporing vil også være en sentral del av å tilrettelegge for bærekraftsrapportering, noe som trolig vil bli et krav til større bedrifter i årene som kommer. Med dette som utgangspunkt ønsker arbeidsgruppen å sette fokus på bærekraft, datafangst og digital sporing i høstsesongen 2021.

Ikke bare produksjon og dokumenthåndtering

Å benytte seg av mulighetene som ligger i skille mellom digital sporting, datafangst og AI skaper et hav av muligheter. Når man tenker på digital sporing er det lett for å tenke på enheter i produksjonsprosessen eller dokumenthåndtering, men det er mange teknologier som skaper muligheter når vi snakker om digital sporing.

Et eksempel er bruk av lydsensorer og AI for å lykkes med prediktivt vedlikehold på maskiner. Klyngemedlem CodeIT har utviklet et meget godt system som skaper muligheten for en vanntett dokumentasjonshåndtering, CodeIT eDoc ™. Dette er en allsidig og total løsning for digital dokumentasjonsadministrasjon. Den er designet for å utnytte dataer og muliggjøre overlegen, rask og kostnadseffektiv sporbarhet. Løsningen er skybasert og validerer automatisk og kobler all fabrikasjons- og produksjonsdokumentasjon digitalt. En software blant annet Aker Solutions tok i bruk for å få et fortrinn i energisektoren.

Slike teknologier legger også tilrette for økt bærekraft da man vil ha bedre oversikt over feilproduksjon og kunne gjøre bedre kvalitetsikring i produksjonen.

Samlinger, workshops og utviklingsprosjekter

VIKEN Young ønsker at deltagerne skal få mest mulig nytte av samlingene, på det praktiske plan. Derfor vil høstens program bestå av samlinger som kombinerer faglig innhold og presentasjoner. I tillegg vil det være diskusjonsforumer som skal ha fokus på hvordan man kan ta i bruk kunnskapen i egen bedrift, på en god og effektiv måte.

Vi ser frem til høsten og gleder oss til å presentere programmet i løpet av sommeren. Følg med på VIKEN Teknologiklynge sine nettsider.Glem ikke å dele dette!