Bærekraft og muliggjørende teknologier.

Møte for tenketanken VIKEN Young.

Med økning av fremvoksende teknologier som muliggjør mer bærekraftig produksjon møtes deltagerne i tenketanken VIKEN Young for å diskutere fremtidsbildet for deres industri og hvordan bedriftene kan bidra til økt konkurransekraft med mer bærekraftig produksjon.

Dato: 12.05.2021.

kl:12.00-14.00.Glem ikke å dele dette!