Trampeklapp for VIKEN Akademi

På siste kursdag på VIKEN Akademiet modul 1 haglet det med gode tilbakemeldinger fra bedriftene. – Det mest matnyttige kurset vi har deltatt på,sier Daglig leder Daniel Wahl Bolle i Step Solutions. Samtlige bedrifter på kurset har startet forbedringsprosjekter basert på kompetanse og verktøy de har fått på kurset. Prosjektene vil bli fulgt opp av…

Les mer

VIKEN Akademi lanserer kurs i Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling

Ansatte på alle nivåer i medlemsbedriftene i Viken Teknologiklynge kan nå tilegne seg relevant kompetanse i kurset Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling. Kurset er tilpasset en aktiv arbeidshverdag og har ingen avgift. Kurset er utviklet på bakgrunn av ønsker og behov fra bedriftene i VIKEN Teknologiklynge. Les mer om kurset og påmelding på NMBU.no Dette…

Les mer

Klyngeinitiativ vekker internasjonal oppmerksomhet!

Som en av 12 innovative utdanningsprogram fra alle verdens hjørner ble VIKEN Akademi invitert til høstens UNSCO-UNEVOC konferanse i Bonn. Klyngeleder Hans Bjørn Paulsrud var tilstede for å presentere prosjektet. Les mer om besøket i Moss Avis. Prosjektet VIKEN Akademi er ledet av Professor Joachim Scholderer og utdanningsprogrammet blir utviklet som et samarbeid mellom NMBU…

Les mer

VIKEN Akademiet vekker oppsikt globalt

FN organet Unesco – Unevoc inviterte VIKEN Teknologiklynge til å presentere «bottom up» etter -og videreutdannelse prosjektet VIKEN Akademiet. Prosjektet er et samarbeide mellom klyngen og Oslo Met, NMBU, Høyskolen i Østfold og Fagskolen i Østfold. Prosjektpartnerne skal utvikle en etter-og videre utdannelses Plattform basert på bedriftenes reelle behov. Et unikt opplegg som etter ekspertene…

Les mer

VIKEN Akademiet vekker interesse i Europa

Europeiske eksperter har denne uken vært samlet på Oslo MET for å dele erfaringer om Digitalisering og Industri 4.0 i etter og videreutdanning. UNESCO var initiativtager for samlingen hvor VIKEN Teknologiklynge presenterte prosjektet Viken Akademi. Prosjektet involverer små og mellomstore SMB-er i utviklingen av etter og videreutdanningsprogram for fagarbeidere. Programmet utvikles i samarbeid mellom Fagskolen…

Les mer

VIKEN Akademi er i gang!

Oslo Met, Fagskolen i Østfold, NMBU, Høyskolen i Østfold og VIKEN Teknologiklynge startet i dag vårt felles prosjekt VIKEN Akademi. Arbeidsfellesskapet skal utvikle skreddersydde etter- og videreutdanningstilbud innen digitalisering basert på bedriftenes behov. Dette blir et særdeles viktig og nyttig tilbud for næringslivet i regionen.

Les mer