GreenOffshoreTech Project

Supporting innovation in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs).

GreenOffshoreTech was selected as one of the top two proposals in a highly competitive call with 132 applications in the EUs Horizon 2020 research and innovation program.

Behind GreenOffshoreTech is a consortium comprising partners from 15 regions and 7 countries across Europe (Norway, Portugal, Latvia, Poland, Iceland, the United Kingdom, Germany). The three main goals are to support innovation in SMEs, cross-sectoral and trans-national collaboration, and regional business development.

To achieve its objectives, the EU project “GreenOffshoreTech” is to set-up a framework for cross-sectoral and trans-national collaboration between SMEs, clusters, and regions. The framework will enabale the development of innovative products, processes or services for Green Offshore Production and Transport. It will promote a resource-efficient Blue Economy, adopting EU’s Green Deal while facing reindustrialization and digitalization.

Related Articles

H 2020 – GREEN OFFSHORE TECH – Et hav av muligheter!

2021-09-16

Etter tre års planlegging er nå Green Offshore Tech i gang. Dette store prosjektet er et samarbeid mellom ni partnere i Europa, hvor Mosseregionens Næringsutvikling er prosjektleder. VIKEN Teknologiklynge 4.0 er den operative norske klyngen i EU prosjektet og det er ønskelig å få inn to norske klynger til. Det arbeides med å skaffe finansiering…

Read More

International Consortium of Clusters has been granted 5 million euro from the EU to support innovations in Small and Medium-sized Enterprises (SMEs)

2021-06-09

The Consortium comprising nine of Europe’s leading clusters and three inter-cluster and innovation management experts has been awarded a grant of 5 million euro from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme for the implementation of the EU project «GreenOffshoreTech». The project was selected as the second-best proposal of a highly competitive call…

Read More

VIKEN Teknologiklynge med i finale heatet i EUs Horizon H 2020 program.

2020-10-01

Viken Teknologiklynge 4.0 leder et konsortium av 9 ledende Europeiske bedriftsklynger og er med i finale heatet på den aller siste prosjektutlysningen i EUs Horizon H 2020 program. Prosjektet har deltagere fra 7 land fordelt på 15 regioner i Europa og skal bidra til at SMB’er samarbeider tverrindustrielt om å utvikle og markedsføre grønne løsninger…

Read More