Founded in 2017 to help companies manage their embedded Linux devices using a server automation approach to take the pain out of managing large fleets of heterogeneous IoT devices for manufacturers, system integrators and end customers.

Mer informasjon: https://qbee.io/


Bedriften er et av VIKEN Teknologiklynge 4.0 kjernemedlemmer.

Grunnlaget for resultatskapingen i VIKEN Teknologiklynge 4.0 er tuftet på samhandling og deling blant medlemsbedriftene. Vi har tre typer medlemsbedrifter: Kjernemedlemmer, nettverksmedlemmer og kompetanse- og FoUI allianser.