Skolt Pukkverk AS leverer stensand, subbus, singel, pukk, maskinkult og bruddsten fra våre fire pukkverk sentralt beliggende langs E6.

Mer informasjon: https://skolt-pukk.no/


Bedriften er et av VIKEN Teknologiklynge 4.0 kjernemedlemmer.

Grunnlaget for resultatskapingen i VIKEN Teknologiklynge 4.0 er tuftet på samhandling og deling blant medlemsbedriftene. Vi har tre typer medlemsbedrifter: Kjernemedlemmer, nettverksmedlemmer og kompetanse- og FoUI allianser.