Trosterud Mek. leverer arbeid og utstyr til mange bransjer. Alt fra serieproduksjon til spesialkonstruerte løsninger. Mesteparten av vår produksjon er produkter som er spesiallaget for kunden

Mer informasjon: https://trosterud.no/


Bedriften er et av VIKEN Teknologiklynge 4.0 kjernemedlemmer.

Grunnlaget for resultatskapingen i VIKEN Teknologiklynge 4.0 er tuftet på samhandling og deling blant medlemsbedriftene. Vi har tre typer medlemsbedrifter: Kjernemedlemmer, nettverksmedlemmer og kompetanse- og FoUI allianser.