Klyngemedlemmer kan spare betydelig beløp

Bedriftene i VIKEN Teknologiklynge 4.0 har utviklet et samarbeid med Pro-Sourcing, et B2B innkjøpssamarbeid for varer og tjenester til større bedrifter.

«Pro-Sourcing samler volum, fasiliterer og fremforhandler innkjøpsavtaler på vegne av, og sammen med klyngens tilsluttede bedrifter.»

Med Pro-Sourcing sitt innkjøpssamarbeid får tilsluttede bedrifter  tilgang til ferdigforhandlede administrative avtaler og markedets beste priser og betingelser på ikke-strategiske innkjøp, noe som bedrer bunnlinjen direkte.

Gjennom klyngens avtale med Pro-Sourcing har kjernemedlemmene i VIKEN Teknologiklynge 4.0 nå mulighet til å benytte seg av dette tilbudet.

For mer informasjon om Pro-SourcingGlem ikke å dele dette!