Klyngepraten med C. H. Evensen

Vi vil vite mer om hvordan det står til med medlemmene våre akkurat nå. Gjennom 5 spørsmål får vi vite mer om utfordringer, målsettinger og fokus. Nå har turen kommet til C.H. Evensen og Heidi Oskarsen.

Heidi
CHE logo uten tekst_29.07.2016

Heidi Oskarsen er Prosjektingeniør hos C. H. Evensen. Hun har Bachelor i ingeniørfag og Master i Produktdesign. Hun arbeider til daglig med søknader og digitaliseringsprosjekter.

C. H. Evensen Industriovner AS har i nesten 80 år levert nyskapende teknologi til varmebehandlingsindustrien. CHE utvikler, designer og produserer industrielle varmebehandlingsovner og oppvarmingsutstyr for en rekke industrielle prosesser.

– Våre produkter kombinerer høyeste ytelse med fremragende pålitelighet. Våre kunder kan bli funnet i et bredt spekter av næringer, som aluminium-, offshore-, produksjons-, metallurgisk-, keramikk-, fotovoltaisk-, kjemisk-, polymer- og overflatebehandlingsindustri. Vi leverer alt fra små herdingsovner til store nøkkelferdig varmebehandlingslinjer.

1. Hva er selskapets hovedfokus akkurat nå?

– Hovedfokuset er å produsere og levere eksisterende ordrer samt utvikle prosessløsninger for biocarbon og batteriteknologi.

2. Hvordan jobber dere for bærekraft og miljø?

– Vi er i gang med å iverksette et nytt system «Product Lifecycle Management. Det er en plattform som gir oss en bedre oversikt gjennom produktets livsløp, vår arbeidsflyt og dokumenthåndtering. Hele livssyklusen til et produkt fra begynnelsen gjennom konstruksjon, design og produksjon, samt service og avhending av produserte produkter vil bli kartlagt.  Plattformen blir bygget opp med en egen base for standarddeler. Vi har tidligere hatt litt lite fokus på standardisering, men den nye plattformen vil gi oss en god oversikt over dette.

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer av våre industriovner og ønsker å utvikle løsninger som bidrar til mindre utslipp av CO2 og høyere energioptimalisering.

Målet er å forbedre kapasiteten med de samme resultater for oppvarming og dermed bedre utnyttelse av energien og mindre utslipp av gasser.

I vårt segment med biokullovner har vi med testing og forbedring utviklet ovner som omdanner biomasser til gunstig ren Biokarbon. Dette kan igjen brukes som jordforbedring innen landbruk.

I smelteverksindustrien utvikler vi løsninger for å bruke avgass til å forvarme aluminium og redusere smeltetider, lavere energibruk og CO2- utslipp.

Ved å liste det opp, vil det se slik ut.

- iverksette livsløpsanalyser i produktutviklingen

- utvikle system for miljøeffektiv produktutvikling

- designe produkter med bedre ytelse og effektiv energiutnyttelse

- digitalisering av prosesser i verdikjeden.

Liggende format

3. Hvilke utfordringer står dere ovenfor nå?

– Tilgangen til materialer og komponenter er mer begrenset enn tidligere, leveringstidene er lengre og det er prisøkning på de fleste materialer.

4. Hva er hovedmålet for dette året?

– Utvikle og heve kompetansenivået blant våre ansatte. Utvikle gode løsninger innen varmebehandlingssegmentet og selvfølgelig, tjene penger

5. På hvilken måte er Viken Teknologiklynge viktig for ditt selskap?

– De bidrar til nettverksbygging, gir råd og veiledning. Alt dette er veldig viktig for oss.

 Glem ikke å dele dette!