Klyngepraten med Lekang Filter

Gjennom 5 spørsmål tar vi tempen på medlemsbedriftene våre og hva de gjør akkurat nå. Denne gangen er det Lekang filter sin tur.

Lekang Filter AS

Lekang Filter tilbyr filter av høy kvalitet og utstyr for tilstandsovervåkning. De har Norges største filterlager og beste servicegrad på 93 %.

Deres kunder er maskineiere med store maskinparker innen anleggsbransjen, industriprodusenter med rullende materiell og stasjonære maskiner, rederier med mange fartøy i flåten, oppdrettsprodusenter med forflåter og brønnbåter, oljeserviceselskaper, lastebileiere og mange flere.

Hva er selskapets hovedfokus akkurat nå?

Hovedfokus for oss nå er å besøke kunder og skape gode kundeopplevelser igjen. Det er også viktig for oss å sikre en høy servicegrad, slik at vi har filter på lager for våre kunder - noe som er ekstra utfordrende i disse dager pga den globale leverings-situasjonen.

Nå som samfunnet har gjenåpnet jobber vi også videre med å kartlegge filter på maskiner og utstyr hos våre kunder, og med å løse små og store problemer for våre kunder relatert til filtrering, dieselkvalitet og oljerenhet. Vi besøker også messer utover høsten og er i full sving med forberedelser for tre messer på nyåret.

 

Hvordan jobber dere for bærekraft og miljø?

Vi tilbyr kun produkter som øker energieffektiviteten og lønnsomheten for våre kunder.

God filtrering sikrer en bærekraftig produksjon og bidrar til mindre forurensninger i luft, vann og på land – ved å forlenge levetiden på maskiner og utstyr, å redusere oljeforbruket (færre oljeskift), å redusere kostbare driftsstanser og bidra til renere luft.

Vi gjør også mye for å redusere transport av varer inn til oss og ut til våre kunder, bl.a. gjennom felles innkjøp og samordning av transport til 3 sentrallagre i Norden, gjennom fleksible logistikkløsninger med mulighet for direkteleveranser fra fabrikk til våre kunder og gjennom faste ukeleveranser til større kunder og forhandlere.

All energi vi bruker er fra 100% fornybare energikilder, og vi reduserer avfall gjennom å gjenbruke all emballasje.

 

Lekang-Filter-messe-Viken-2021

Hvilke utfordringer står dere ovenfor nå?

Som grossist uten egen produksjon er vi avhengige av å få produkter levert som avtalt. Vi har et innkjøpssamarbeid gjennom Lekang Group, som er representert i fem land, og et tett samarbeid med verdensledende filterprodusenter. Det gir oss noen fordeler, men vi er jo også berørt av råvaremangel, dyre og forsinkede transporter og prisøkninger.

Hva er hovedmålet for dette året?

Hovedmålet for i år er å sikre en lønnsomhet som er litt bedre enn fjoråret og posisjonere oss for en betydelig vekst i 2022. Vi har klart oss godt gjennom pandemien, og vi har flere prosjekter på gang som vi håper å lande innen årets slutt uten for store leveringsforsinkelser.

På hvilken måte er Viken Teknologiklynge viktig for ditt selskap?

Det er inspirerende å delta på interessante fagdager med aktuelle temaer, ideutveksling og nettverksbygging er verdifullt for oss.Glem ikke å dele dette!