Klyngepraten med MHTech

Anders Martin Moe - CEO
Anders Martin Moe - CEO
Logo MHTech

MHTech er spesialister på miljøpåvirkning og lønnsomhet av teknologivalg innen marine og landbaserte mobilitetsløsninger, kombinasjoner av disse og kraftgenerasjonssystemer.

1. Hva er selskapets hovedfokus akkurat nå?

MHTech ønsker å bidra til implementering av mer bærekraftige løsninger i alle bransjer der vi føler at vi kan påvirke. Vårt primære fokus for å oppnå dette er å samarbeide med våre kunder, bransjeklynger og forskningsinstitusjoner for å hjelpe våre kunder med å identifisere og implementere de mest bærekraftige løsningene, både i et økonomisk og miljømessig perspektiv. Vi har et sterkt fokus på transportsektoren, både maritim og landbasert transport, samt fiskeri og havbruk.

Følg oss på LinkedIn for å få oppdateringer om aktivitetene våre.

2. Hvordan jobber dere for bærekraft og miljø?

MHTech evaluerer vanligvis bærekraften til en teknologi eller løsning i et livssyklusperspektiv, både når det gjelder utslipp, energiforbruk og effektivitet, så vel som den økonomiske effekten. Dette kan da relateres til FNs bærekraftsmål nr. 7, 8, 9, 11, 12 og 13. Nøkkelen er å finne applikasjoner der krav til energitetthet og skala er et konkurransefortrinn for hydrogen / ammoniakk sammenlignet med andre energibærere som biogass og batterielektriske løsninger. Sjøtransport, så vel som fjerntransport, er sannsynlig begge slike applikasjoner.

MHTech deltar for tiden i ElMar-prosjektet ledet av SINTEF, og det nettopp tildelte ZEVS-prosjektet ledet av TØI.

3. Hvilke utfordringer står dere ovenfor nå?

Jeg tror det er noen likheter mellom de største mulighetene og de største utfordringene vi står foran. I utgangspunktet er endringshastigheten og det økende antallet nye teknologier som blir anbefalt som løsningen på våre bærekraftsutfordringer, både vår største utfordring, men også vår største mulighet. Det er en utfordring fordi det krever både tid og ressurser å holde seg oppdatert på teknologiutviklingen og få et innblikk i når de forskjellige teknologiene kan og bør brukes, når de skal kombineres med andre teknologier eller når de ikke skal brukes. Det er en stor mulighet for oss som tjenesteleverandør og analyseselskap fordi det hele tiden er en del av vårt primære fokus og en integrert del av forretningsideen vår, men det betyr også at vi må prioritere tid og ressurser for å sikre at vi holder oss oppdatert på de nyeste teknologiene. Vi gjør dette gjennom deltakelse i bransjeklynger som er relevante for vår virksomhet og ved å initiere og delta i forsknings- og utviklingsprosjekter. Jeg tror utfordringen med endringshastigheten og mengden teknologialternativer er noe mange selskaper i forskjellige bransjer kan forholde seg til.

4. Hva er hovedmålet for dette året?

Vårt hovedmål for 2021 er fortsette med en begrenset vekst i aktivitet og antall ansatte, gjennom å fortsette og skape flere gode og spennende prosjekter sammen med samarbeidspartnerne. Der har vi en ambisjon om at hvert enkelt prosjekt skal utgjøre et lite bidrag til en mer bærekraftig fremtid.

5. På hvilken måte er Viken Teknologiklynge viktig for ditt selskap?

Viken teknologiklynge har gitt oss tilgang til et miljø, kompetanse og erfaring på tvers av industrier. Dette har vært svært viktig for vår aktivitet gjennom 2020 og satt oss i stand til å etablere nye prosjekter sammen med andre klyngemedlemmer, samt introdusert oss til nye markeder gjennom medlemmene.Glem ikke å dele dette!