Klyngepraten med Step Solutions

5 spørsmål til våre klyngemedlemmer.

Vi vil vite mer om hvordan det står til med klyngens medlemmer akkurat nå. Gjennom 5 spørsmål får vi vite mer om utfordringer, målsettinger og fokus.

Daniel W. Bolle. Daglig leder og Co-founder i Step Solutions

Step Solutions er en kontrollsystemintegratør innen industriell automasjon innen landbasert industri, maritim bransje, olje og gass.

Bile av Daniel W. Bolle. Daglig leder i Step Solutions
Daniel W. Bolle. Daglig leder i Step Solutions

1. Hva er selskapets hovedfokus akkurat nå?

- Vi har ikke blitt så hardt rammet av Covid-19. Vi klarer å levere tjenestene våre og har godt med oppdrag, selv om alle sitter på hver sin kant av landet. 2020 ble et år med vekst.

Vår aktivitet er hovedsakelig innenfor det grønne skifte nå. Dette er ikke en strategisk vridning eller noe som kom på grunn av corona, men noe vi har jobbet med også før pandemien rammet landet.

Vi jobber mye mot solcellebransjen og med vannkraft. Dette har vi fokus på nå og har hatt det gjennom hele pandemien.

Utenom dette har vi et hovedfokus på datafangst og har flere spennende prosjekter gående. Vi har utviklet en løsning som forbedrer datafangsten fra industrielle applikasjoner. Vårt mål er å kunne skyve data med god kvalitet, i en strøm, over i databasene til analytics tilbydere.

For at industri 4.0 skal bli en realitet, trenger vi at data og informasjon fra f.eks. produksjonsprosesser blir gjort tilgjengelig. Dette blir benyttet i analyser som igjen kan dra industri 4.0 fremover. Markedet trenger en skikkelig løsning som gir best resultater på datafangst. Da mener jeg best kvalitet og riktige data, som igjen kan sendes over til analyseverdenen.

2.      Hvordan jobber dere for bærekraft og miljø?

- Vi gjør bare mer og mer innenfor det grønne skiftet og har vært, og er, innom de fleste segmenter der. Vi jobber med både solceller, vannkraft, hydrogenproduksjon og energistyring.

Vi er nå i gang med et samarbeidsprosjekt med et annet viktig klyngemedlem, nemlig MHTech. Her kombinerer vi deres konsept rundt batterier/solceller med våre kontrollsystem- og datafangstløsninger, til en bærekraftig løsning mot landbruk.

Vi jobber tett med MH-Tech på dette og håper vi snart kan lansere.

3.      Hvilke utfordringer står dere ovenfor nå?

- Det er fortsatt “early days” innenfor datafangst-faget og få har nok erfaring til å jobbe godt med det. Vi trenger mer oppmerksomhet lenger ned i systemet og ikke bare visjonene om hvordan det skal bli. Det er behov for et generelt kompetanseløft i OT-IT grensesnittet. Det må på plass før vi kan implementere morgendagens industriløsninger.

Cyber security er også et veldig viktig punkt. Vi trenger sikrere løsninger og kundene må kunne kjenne trygghet rundt å åpne opp sine industrielle anlegg, før vi kan strømme dataene deres ut av produksjonen.

Step Solutions

4.      Hva er hovedmålet for dette året?

- Hovedmålet for 2021 er å få en vellykket lansering av vår datafangst-løsning - NXTstep. Vi ønsker å ligge lengst frem i bevisstheten til dem som skal drive med analyser og datafangst fremover. I tillegg ønsker vi å bygge fagmiljø og finne ansatte med relevant kompetanse.

5.      Hvordan er Viken Teknologiklynge viktig for ditt selskap?

- Viken Teknologiklynge er det nettverket hvor vi opplever det lettest å få til gode samarbeid. Alle vil hverandre vel og det tverrindustrielle i VTK gjør også at konkurranseelementet fjernes. I tillegg er det ikke bare ord, men handling.

Vi mener at Viken Teknologiklynge har lykkes mer enn andre med dette og vi velger derfor å bruke mye tid på denne klynga.

Hvilket klyngemedlem bør være den neste på listen?

-Anders Martin Moe i MHTech. Han er en stor ressurs for nettverket.Glem ikke å dele dette!