Klyngepraten med Viewpoint

Viewpoint med fremtidsrettede løsninger innen offshore, oppdrett og overvåkning

Kåre Olav Krogenes er daglig leder i det Haugesund-baserte selskapet Viewpoint AS. Han har sin yrkesmessige bakgrunn fra olje og gass-sektoren, og har også jobbet i oppdrett segmentet hos Sjøtroll Havbruk i Hordaland. Han har dermed solid bakgrunn fra begge næringene.

Kåre Olav Krogenes
Kåre Olav Krogenes
400x200-Viewpoint_Logo

Offshorekunnskapen har han brukt til å etablere Viewpoint AS i sammen med Kjartan Gilje som har vært med siden starten. Selskapet ble stiftet i 2016, og leverer offshore oppdrettsanlegg (Viewpoint spidercage og Viewpoint seafarm) De har også etablert SUBC3D som er et selskap som jobber med nøyaktige oppmålinger under vann. Systemet gir oppdretterne full oversikt over biomasse, lus, skade på fisk, fôrspill og muligheter for å finne fram til skader på notvegger og anlegg. Målesystemene har trådløse dataoverføringer, og er designet for å være i merder.
- Ved å bruke våre løsninger får oppdretterne en god oversikt over fiskens tilstand, og de kildene som forårsaker skader eller sykdom. Sykdom og høy dødelighet på fisk utgjør et stort miljøproblem, og er også negativt for økonomien i oppdrettsanleggene. Målesystemene til Viewpoint gir oppdretterne en mulighet til å forebygge sykdom og skader på fisken, og dermed senkes dødeligheten i anleggene, sier Kåre Olav Krogenes.

Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet viser at hele 54 millioner fisk døde i merdene i 2021. Det tilsvarer 14,8 prosent. Kåre Olav Krogenes forteller at dødeligheten er ulikt fordelt. I Nordland er den nede i 6-7 prosent, mens det i deler av Vestlandet er så høyt som 20 prosent.

 • Hvilke mål har Viewpoint for de kommende årene?
 • Vi har vekstambisjoner fram mot 2030, og satser på å bli mer enn bare teknologileverandører. Vi ønsker å bygge opp et selskap som kan ta en rolle i hele næringskjeden. Dette vil være en del av den strategiske satsingen fram mot 2030, sier Krogenes.
 • Hvordan bidrar Viewpoint til en miljømessig og bærekraftig utvikling i offshoresamfunnet?
 • Vi er opptatt av at oppdrettsanleggene flyttes ut i åpen sjø, og ikke blir lukket inne i de mer stille fjordarmene langs kysten. Med vårt avanserte overvåkningsutstyr kan vi bidra til en mer bærekraftig oppdrettsnæring,
 • Hvorfor har selskapet tilsluttet seg Viken Teknologiklynge?
 • Det er viktig å være en del av et større fagmiljø. I Viken Teknologiklynge er det en gruppe av selskaper som, i likhet med oss, er knyttet opp mot offshore-industrien. Medlemskap i klyngen gir oss gode treff på nye kunder og leverandører.
 • Viewpoint AS ble etablert i Haugesund i 2016
 • Ved inngangen til 2022 hadde firmaet fem ansatte.
 • Omsetningen i 2021 var 15 millioner norske kroner.
 • Hovedoppgavene til Viewpoint er å være teknologileverandør i fiskeoppdrettsbransjen og se på muligheten for å bli en totalleverandør innen alle segmentene.
 • Kåre Olav Krogenes er daglig leder. Erik Sturseth Andersen er styreleder.


Glem ikke å dele dette!