Bli medlem!

Grunnlaget for resultatsskapingen i VIKEN Teknologiklynge er tuftet på samhandling og deling blant klyngebedriftene.

  • Vi lærer av hverandre og arbeider i prosjekter til felles nytte.
  • Særlig for SMBer gir dette betydelige resultater.
  • Medlemskontingent: Kr. 20.000/ år
  • Vennligst fyll ut samtlige poster i søknadskjemaet.
  • Søknaden vil bli behandlet av klyngestyret så raskt som mulig.

Søknadsskjema

Application (NOR)

Bedriften:

Bakgrunn:

Kontakt:

=