Lanserer nytt kurs for VIKEN Teknologiklynge sine medlemsbedrifter

VIKEN Akademiet 4.0 lanserer nytt kurs innen Tingenes internett og sanntidssystemer. Dette er en av tre moduler som er utviklet i samarbeid med VIKEN Teknologiklynge 4.0, Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Østfold, Oslo MET og NMBU. Kurset starter i slutten av oktober.

Målgruppen for dette emnet er ledere og ansatte i SMB’er som ønsker å øke forståelsen for teknologien bak digitaliseringen av næringsliv og industri. Dette kurset vil i tillegg bli tilrettelagt for arbeidsledige og permitterte. Det vil også være mulig å følge kurset som kursdeltaker, uten å ta eksamen.

Emnet sikter på å gi deltakerne underlag for å bidra mer effektivt til digitalisering innen egen bedrift. Emnet inneholder forelesninger og videoer om både basisteknologien og eksisterende, avansert teknologi. Dette kommer fra bedrifter som utvikler eller har tatt i bruk teknologien. Emnet gir grunnleggende kunnskap om maskinvare og programvare, brukt for digitalisering og understøttes av konkrete industrielle erfaringer, både fra lokale bedrifter og store internasjonale konsern.

Det er ingen påmeldingsfrist, men løpende påmeldig intill kurset er fulltegnet

Teknologien er overalt, vi ser at byer blir smartere, hjem blir sikrere, biler blir etterhvert selvkjørende, og industrien blir i høyere grad automatisert og sammenknyttet. Emnet gir innsikt i denne teknologien og hvordan vi kan nyttiggjøre oss den uten å bli slaver av teknologien.

Fakta om emnet
Emnet er utviklet i et samarbeid med Viken Teknologiklynge 4.0.
Det anbefales å ha forkunnskap om teknologi brukt i egen bedrift.

Etter kursert vil deltakerne ha økt kunnskap om:

  • Nåværende og fremtidige muligheter innen Tingenes internett.
  • Kunnskap om modellering og tjenesteorientert design.
  • Forståelse for hvilken kompetanse som er nødvendig og hvilke ressurser som må gjøres tilgjengelig for digitalisering av egen bedrift/institusjon.
  • Økt forståelse for hvordan moderne teknologi vil kunne forandre hverdagen.
  • Gjennomføre enkle teoretiske argumenter om roboter og automatisering.
  • Konstruere et enkelt sanntidssystem ved hjelp av modelleringsspråk.
  • Faktabasert kunnskap for å endre bedriften til å kunne utnytte moderne teknologi på en positiv måte, både til beste for bedriften og dens ansatte.

 Følg linken for  påmeldingGlem ikke å dele dette!