LEDO nytt medlem i VIKEN Teknologiklynge

LEDO Innovasjonslab er de siste tilskuddet til VIKEN Teknologiklynge 4.0.  Selskapet har fokus på å bistå i innovasjonsprosjekter og samtidig gi studenter praktisk erfaring.

LEDO er en bedrift som bistår nye og eksisterende bedrifter i innovasjonsprosjekter parallelt med å gi studenter erfaring og læringsutbytte. Selskapet leverer tjenester som mulighetsstudier, analyser, prototyping frem til tekniske demonstratorer og søknadsskriving for støtte til innovasjonsprosjekter.

– Innovasjon og omstilling kan være utfordrende. Vi har skapt et lavterskel tilbud som effektivt kan teste nye ideer eller ta tak i varierte problemstillinger. Vi ser derfor frem til å både lære av et nettverk med imponerende bedrifter, og bistå der vi kan passe inn.

– Vi tror på at nysgjerrighet og tverrfaglig kompetanse satt i system er nøkkelen for kreative løsninger på tøffe utfordringer.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 tilrettelegger for læring på tvers av bransjer og fag.

LEDO tilhører innovasjonssystemet i Ås, sentrert rundt Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. Systemet består av LEDO og Eik Idéverksted; en interesseorganisasjon og et makerspace for engasjerte og lærevillige studenter som ønsker å løse næringslivets utfordringer.

– Vi er et miljø som deler kompetanse og erfaringer fra både mer erfarne seniorer, forskere og en bred portefølje med kunnskapsrike studenter. Felles for alle er at vi ønsker å få til ting: raskt, profesjonelt og transparent.Glem ikke å dele dette!