Morgendagens fiskeoppdrett – RAS anlegg

Digital workshop. 28.04.2021

Landbasert fiskeoppdrett er i enorm utvikling med en lang rekke prosjekter på beddingen. Vi ønsker å bygge opp kompetanse i RAS 4.0 nettverket for å gjøre bedriftene konkurransedyktige og bygge opp nye verdikjeder.

Hvor kan din bedrift ta en plass i RAS næringskjeden?

Workshop-leder er Professor Odd-Erik Lekang, ansvarlig for NMBUs RAS forsøksanlegg og en av Norges fremste eksperter på landbasert fiskeoppdrett og RAS anlegg.

Noen av temaene som belyses:

  • Norsk fiskeoppdrett, status og trender.
  • RAS systemer i fiskeoppdrett dagens status.
  • Hvor kan norsk industri ta en plass i videreutvikling av morgendagens landbaserte fiskeoppdrettsanlegg?
  • Spørsmål og svar.


Glem ikke å dele dette!