Mottar 2 millioner i støtte til kompetansebygging

Klyngebedriften C.H. Evensen Industriovner har gjennomført Digital Modenhetsanalyse, en tjeneste utviklet av VIKEN Teknologiklynge 4.0. Dette utløste 2 mill kroner i tilskudd fra Viken fylkeskommune til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.

 

Viken fylkeskommune ser på en slik gjennomføring som så viktig, at de nå har innvilget 2 mill. til C.H. Evensen Industriovner. Midlene vi bidra til å gjennomføre noen av tiltakene som kom frem av den digitale modenhetsanalysen.

Les mer om VIKEN Akademi 4.0

-Dette er en skikkelig gladnyhet, og viser viktigheten av å gjennomføre analysen. Digitalisering er viktig for å holde konkurransenivået på Norsk industri oppe. Med vår digitale modenhetsanalyse kan flere bedrifter få løftet de trenger for å henge med i utviklingen, sier André Thysted i VIKEN Teknologiklynge 4.0

 

Resultatene fra analysene som er gjennomført så langt, har bidratt til utvikling av helt nye produkter for prediktivt vedlikehold og utvikling av digitale tvillinger for produktsikring. Dermed stimulerer ikke metoden bare til en grønnere og mer effektiv industri. Den bidrar også til økning i FoUI prosjekter mellom næringslivet og akademia, i tillegg til en økning innenfor eksport.

Les mer om Digital Modenhetsanalyse

-Modenhetsanalysen identifiserer bedriftenes muligheter for digitalisering, effektivisering og deres behov for kompetanseheving. På bakgrunn av dette spinner det ut nye utviklingsprosjekter, produkter, tjenester og utdanningsprogram.
Klyngenettverket støtter hverandre i dette utviklingsarbeidet og bidrar med alt av utvikling av nye komponenter, etter og videreutdanning, virkemidler og forskningspartnere. På denne måten bidrar analyseverktøyet til et digitalt løft for små og mellomstore bedrifter, sier Hans Bjørn Paulsrud, Daglig leder i VIKEN Teknologiklynge 4.0.

 

Dette er digital modenhetsanalyse i 5 steg

Produksjonsanalyse i 5 steg, er en metode for å identifisere effektiviseringsmuligheter i produksjonsbedrifter. Målet er å identifisere digitale løsninger som kan gi størst effekt, ved bruk av minst mulig ressurser.

5 steg til digitalisering

1.Spørreundersøkelse innad i bedriftene.
2. Identifisere handlingsrommet.
3. Identifisere behov for løsninger og kompetanse.
4. Avklare kostnader og finansiering.
5. Planlegging og gjennomføring.Glem ikke å dele dette!