Klyngepraten med Nxtech

Nxtech er en A til Å leverandør og tilbyr tjenester med et imponerende spenn. Har du en ide, har de en løsning og det helt frem til et ferdig produkt. De jobber like godt med programvare som med en ny dings du har sett for deg. Trenger du prosjektledelse underveis, hjelper de til med det også.
mannen-ny-e1533396979479-nw9a12u0fytxifgb5fhb8pj3bn98680matgsuskt02
nxtech

I Fredrikstad har det gjennom mange år vært flere store bedrifter innen projektorer og utvikling av lignende produkter. De to største, Ask og InFocus fusjonerte ved tusenårsskiftet, for å bli enda større og kunne konkurrere med det asiatiske markedet. Etter få år la de ned grunnet økonomi og ulike strategiske beslutninger. Da sto det igjen overflødige ingeniører med høy kompetanse. Den kompetansen ble til Nxtech, som startet opp i 2008. Nxtech er i dag et konsulentselskap som utvikler alt for alle. De er 28 ansatte og vokser hele tiden.

Så hva gjør Nxtech?
Prosjektleder Arild Terland forklarer det slik.

– Vi jobber med produktutvikling fra A til Å. Kundene kommer til oss med en ide og sammen jobber vi videre til et ferdig produkt. Vi produserer ikke, men har et stort nettverk og videreformidler til våre samarbeidspartnere for en trygg og god produksjon. Vi utvikler programvare, elektronikk og annen teknologi, men også fysiske produkter innen mekanikk- og industridesign.

Vi har en egen testlab for å kunne utvikle produkter som tåler tidens tann og som overholder alle regulative krav. Det er mange krav til produkter innen elektronikk og særlig hvis planen er å eksportere produktene. Vi må ta alle hensyn. Med en egen testlab blir dette arbeidet mye enklere for kunden og vi kan stå inne for det vi har utviklet.

I tillegg til dette er Nxtech også tilbydere av prosjektledelse og er rådgivende når kunder trenger hjelp til å finansiere sine prosjekter. Jeg tror man skal lete lenge etter en mer totalleverandør enn Nxtech.

Mann i en lab

En bransje som krever mye
Nxtech har jobbet mye med teknologi og elektronikk innen bilbransjen og har jobbet med de fleste norske bilmerkene. De har også en unik plassering innen konsumentprodukter. Lignende selskaper jobber mest mot industrien. Hos Nxtech gjør de begge deler og har en varierende kundegruppe. Terland forteller at det å produsere direkte til konsumenten er en veldig spennende verden, men at det krever enda mer rundt design, testing, holdbarhet og reparasjonsgrad.

– Så lenge produktene skal være hjemme hos noen, krever det mer av oss. Designet er veldig viktig, brukervennligheten like viktig, samtidig som kravene for sikkerhet er høyere. Vi er heldige som har en egen testlab, det gi oss et stort fortrinn mot de fleste bransjer.

Les mer om testlaben her: https://www.nxtech.no/emc-testlab/

Mann på bryggekant

Med et grønt mål for fremtiden
– Vi ønsker å fortsette å utvikle gode og fremtidige løsninger, både for konsumenter og industri. Vi vil være med i utviklingen der det skjer og være en teknologisk lekegrind, og gjerne med en grønn profil. Vi ble nettopp miljøfyrtårnsertifisert, så fokuset har ligget der en god stund. I alle sammenhenger jobber vi med et grønt fokus, noe vi opplever at kundene våre også ønsker. Alle har søkelys på resirkulering og at det benyttes spesielle typer plast som er enkle å gjenvinne. I tillegg til dette jobber vi mot å produsere varige produkter som er enkle å reparere. Det mener vi er en minst like viktig vei å gå. I vårt arbeid er det ikke store utslipp eller mengder med avfall, derfor blir dette et fokuspunkt for oss, sier Terland.

Nxtech har nylig blitt medlem i Viken Teknologiklynge 4.0 og ønsker å bidra med sin kunnskap inn i klyngen. De har kunder over absolutt hele Norge, i tillegg til internasjonale kunder fra England, Tyskland, Japan og Korea. Samsung er et eksempel på en kunde Nxtech har jobbet for ved flere anledninger.

– Vi håper at vårt nettverk også kan bidra med noe bra inn i klyngen, avslutter Terland.

 Glem ikke å dele dette!