Nytt klyngemedlem satser på nullutslippteknologi

Brødrene Anders og Ole Harald Moe i MHTech leverer simulering og beregninger og av energiforbruk, energiflyt, effektivitet og hvordan ulike tiltak påvirker miljøavtrykk og lønnsomhet i bedrifter.

Det finnes mange teknologier som muliggjør mer energieffektiv og miljøvennlig produksjon. Vi ser imidlertid at manglende kunnskap om både muligheter og teknologi bremser implementering av mer bærekraftige løsninger ute i bedriftene. Med MHTechs simuleringsverktøy og tilhørende algoritmer kan vi levere datagrunnlaget som er nødvendig for god beslutningsstøtte i valget mellom løsninger og teknologier sier Anders.

Begynte med en rammeavtale med Siemens
Bakgrunnen for hvorfor vi startet MHTech var at Ole Harald utførte tilsvarende tjenester som innleid konsulent for Siemens. Han så raskt at det var en nisjekompetanse som også kunne være relevant for andre bedrifter. Etter en veldig god dialog med Siemens støttet de opp at Ole Harald burde starte MHTech som bedrift. Jeg ble med på laget og  Siemens inngikk en rammeavtale med oss. I fremtiden ønsker vi å være en ledende kunnskapsleverandør innen lav- og nullutslippteknologi, elektrifisering, fremdriftsteknologi og autonome løsninger.

Ser muligheter i VIKEN Teknologiklynge 4.0

– VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en meget interessant klynge med mange potensielle samarbeidspartnere og kunder for oss. Klyngen gir oss en mulighet til å utvide kompetanseområdet og bygge erfaringer fra nye markedsområder og kunder. I tillegg mener vi at MHTech kan bidra med kompetanse og erfaring innen klimavennlige og bærekraftige løsninger som vil være til nytte for hele klyngen sier Anders Martin Moe.

Et godt tilskudd til klyngen

VIKEN Teknologiklynge 4.0 har i samarbeid med tyske forskningsinstituttet Fraunhofer utviklet verktøyet «Digitalisering i 5 steg» hvor vi analyserer industribedriftenes mulighet for effektiv digital produksjon. Med MHTech som partner i klyngen har bedriftene nå muligheten til å måle effekten av tiltakene de gjør og hvordan tiltakene påvirker klima og økonomien sier klyngeleder Bjørn Paulsrud.Glem ikke å dele dette!