Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er en tverrindustriell omstillingsklynge med fokus på økt eksport gjennom utvikling av nye verdikjeder, produkter og digital produksjon.

viken-teknologiklynge-matrix

Aktuelt

Fem prinsipper for utvikling av norsk havvindnæring

Fem prinsipper for utvikling av norsk havvindnæring.

Creating a framework for success

We have 15 MNOK for 50 good ideas.

Kåre Olav Krogenes

Klyngepraten med Viewpoint

Need help to turn a good idea into business?

Zephyr_okt2021_Olav

Zephyr AS – i medvind mot nye mål