RAS 4.0/5.0

Fusing together RAS (Recirculating Aquaculture Systems) and Industry 4.0/5.0.

VIKEN Technology Cluster 4.0 works to strengthen Norwegian industry's global delivery power within RAS technology.

Business Areas:

  • Cutting edge know-how for network and clients.
  • Match Making – Supplier Client & Client Supplier.
  • Market Surveys and Possibility Mapping.
  • Digitalizing processes.
  • Export financing.
  • B2B activities.
  • Competence Building.
  • Joint marketing activities.
  • Document and documentation systems.

Related Articles

Fremtidens fiskeoppdrett må være bærekraftig

2021-09-21 | Kommentarer er skrudd av for Fremtidens fiskeoppdrett må være bærekraftig

RAS 4.0 er en av løsningene på fremtidens fiskeoppdrett. Med en såkalt RAS-prosess (Recirculating Aquaculture Systems), produseres fisk og annen sjømat i store lukkede anlegg på land. Det er mange fordeler med dette konseptet, man får en svært bærekraftig produksjon og fisken odles nær store markeder, f.eks. i Asia. Dermed spares også atmosfæren for betydelige…

Les mer ...

Morgendagens fiskeoppdrett – RAS anlegg

2021-04-21 | Kommentarer er skrudd av for Morgendagens fiskeoppdrett – RAS anlegg
NMBUs RAS anlegg.

Digital workshop. 28.04.2021 Landbasert fiskeoppdrett er i enorm utvikling med en lang rekke prosjekter på beddingen. Vi ønsker å bygge opp kompetanse i RAS 4.0 nettverket for å gjøre bedriftene konkurransedyktige og bygge opp nye verdikjeder. Hvor kan din bedrift ta en plass i RAS næringskjeden? Workshop-leder er Professor Odd-Erik Lekang, ansvarlig for NMBUs RAS…

Les mer ...

RAS Network oppstart

2021-03-25 | Kommentarer er skrudd av for RAS Network oppstart
RAS 4.0

Fusing together Recirculating Aquaculture Systems (RAS) and Industry 4.0.  Business Areas: Cutting Edge Know How to Network and Clients. Match Making – Supplier /Client – Client Supplier. Market- Surveys and Possibility Mapping. Digitalisation of Processes. Export financing. B2B Activities. Competence Building. Joint Marketing Activities. Document – and Documentation System. For more information, contact us.

Les mer ...