VIKEN sørget for massiv pengestøtte

Gjennom VIKEN Teknologiklynge i Moss har næringslivet i regionen sikret seg tilgang til 2,6 millioner kroner til opplæring og videreutdanning i digital kompetanse.

VIKEN Teknologiklynge 4.0 og våre partnere: Oslo Met, NMBU, Høyskolen i Østfold og Fagskolen i Østfold fikk 2.6 mill. til å utvikle skreddersydde kurs til klyngebedriftene.

2018-12-14_112157


Glem ikke å dele dette!