Starter pilotprosjekt for energi-effektivisering i norsk industri.

Klyngepartner MHTech går sammen med Entro om et pilotprosjekt for energieffektivisering i industri. Nå søker de prosjektpartnere.

Flere bedrifter har allerede meldt interesse, men det  er fortsatt mulig å delta i prosjektet som har oppstart rett over nyttår.

Kutter kostnader

– Dette prosjektet vil gi et reelt løft innen energieffektivisering i industrien. Entro har jobbet med dette lenge, men mest i tradisjonelle kontorbygg. Sammen med MHTech og flere klyngepartnere skal de videreutvikle dagens metoden for å tilpasse den til industrien. Prosjektet skal utgjøre minimum 15 000 kvm2. og resultatet blir betydelig kostnadskutt fra lavere energibruk og mer nøyaktig data enn hva som tidligere var mulig, sier André Thysted i VIKEN Teknologiklynge 4.0.

Hva gjør prosjektet for de utvalgte bedriftene?

– Prosjektet vil gi redusert CO2-fotavtrykk gjennom energibesparende tiltak, og baseres i tillegg til en risikofri «no cure no pay» prosjektmodell. Energiforbruket for hele virksomheten vil bli optimalisert, og vil gi et forbedret datagrunnlag for energiledelse. Samtidig vil prosjektet gi kompetanseutvikling gjennom kontinuerlige forbedringsprosesser, en komplett oversikt over energibruk og effektivisert rapportering sier daglig leder i MHTEch, Anders Moe.

Bærekraftig energioptimalisering

MHTech ønsker å bidra til en mer helhetlig tilnærming til energieffektivisering i norsk industri og gjør dette sammen med sine samarbeidspartnere, Entro, GK og El av Sol gjennom en modell med arbeidsnavn Bærekraftig Optimalisering. Vi mener dette vil øke konkurransekraften til norsk næringsliv samtidig som vi reduserer klimagassfotavtrykket.

Lang erfaring i markedet

Entro har 30 års erfaring med energieffektivisering og ser et enormt potensialt i bygg og industri i Norge. Kostnader forbundet med energieffektivisering fører ofte til at dette potensialet ikke blir utløst. Gjennom smarte forretningsmodeller ønsker Entro å sette fart på det grønne skiftet sammen med aktører som vil gjøre en forskjell. Spart grønn energi skal brukes til å erstatte fossile energikilder og begrense investeringer i nettutbygging. Entro ønsker å benytte en ny forretningsmodell for og realisere potensialet innen energieffektivisering i bygg og industri i Norge.

“Den mest miljøvennlige energien er den man ikke bruker.”

-Entro

Gevinstene i prosjektperioden deles mellom partene.
Ta kontakt med André Thysted  for mer informasjon om prosjektet.Glem ikke å dele dette!