Støtteordning kan bidra til å realisere forskningsbasert innovasjon i VIKEN Teknologiklynge

Østfold Fylkeskommune har utviklet virkemiddelet preFoU, en ordning for smb-er som ønsker å kartlegge hva som kreves for å realisere forskningsbaserte innovasjonsprosjekter. Midlene gir bedriften mulighet å starte opp arbeidet med en innovativ idé og samtidig finne ut om løsningen krever ny forskning. Dermed vil den også være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger i virkemiddelapparatet, som Regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer og SkatteFUNN.  Dette skal gjøres gjennom å:

• identifisere og formulere forskningsutfordringer

• identifisere og etablere samarbeidspartnere

• identifisere relevant støtteordning og utviklet fremdriftsplan for prosjektet.

PreFoU ordningen har en ramme på 200 000,- og vil gjennomføres i tett samarbeid med kompetansemeglerne tilknyttet Innovative Østfold og VIKEN Teknologiklynge 4.0

Ta kontakt ved interesseGlem ikke å dele dette!