Tjenester

 • Digital Modenhet

  Klyngens digitale analysemodell for digitalisering er en metodikk utviklet av tyske Fraunhofer IGCV og fornorsket i samarbeid med klyngen. Hensikten med analysen er å identifisere potensiale for produksjonsoptimalisering gjennom å utforske LEANS åtte former for avfall. Sluttresultatet identifiserer konkrete områder for hvor det er størst potensial for forbedringer og effektivisering av selskapet og anbefaling for implementering.

 • Rådgivning

  VIKEN Teknologiklynge 4.0 har lang erfaring innen industri og innovasjon og har et omfattende nettverk innen de overnevnte disiplinene. Som støtteapparat for medlemmenes utviklingsprosjekter bistår klyngeadministrasjon selskapene med å navigere virkemiddelapparatet, rådgivning i nasjonale og internasjonale virkemidler, identifisere prosjektpartnere og internasjonalisering.

 • Tenketank

  Utforsking av nye muligheter og markeder og utfordre nye markeder gjøres best sammen med andre. VIKEN Teknologiklynges tenktetanker tar for seg et bredt spekter av tematikk i en tverrindustriell setting. Sammen utforsker vi nye muligheter for å øke bedriftenes konkurransekraft.

 • VIKEN Akademi

  Omstilling krever påfyll av relevant kompetanse. I VIKEN Akademi identifiserer vi behovet for etter og videreutdanning I bedriftene. Klyngen samarbeider tett med kunnskapsmiljøer og akademia for å utvikle relevante etter og utdanningsprogrammer 🔗.

Bli medlem

VIKEN Teknologiklynge 4.0 er et betydelig verktøy for medlemsbedriftene innen omstilling og innovasjon for å utvikle bedriftenes konkurransekraft i markeder som preges av sterk endring.

Hold deg oppdatert


Spørsmål?

Bruk vårt kontaktskjema.

Kontaktperson:
Hans Bjørn Paulsrud

Telefon:
920 12 652

Epost:
post@vikenklynge.no

Besøk:
VIKEN Teknologiklynge 4.0
Strandgata 10, 1531 Moss

VIKEN Teknologiklynge 4.0 fasiliteres av Mosseregionens Næringsutvikling AS