Team Meeting of Renewable Energy Engineers Working on an Innovative More Efficient Solar Panel Battery Concept. Group of Specialists Gathered Around Table, Solving Problems. Bright Research Facility
Team Meeting of Renewable Energy Engineers Working on an Innovative More Efficient Solar Panel Battery Concept. Group of Specialists Gathered Around Table, Solving Problems. Bright Research Facility

Klyngens misjon er å skape nye økosystemer for SMART produksjon og eksport, kompetansedeling, innovasjonsdrevet samarbeid, utvikling og teknologi.

Tjenester:

 • VIKEN-Teknologiklynge-Logo-RGB-db-20pc

  Rådgivning

  VIKEN Teknologiklynge har lang erfaring innen industri og innovasjon og har et omfattende nettverk innen de overnevnte disiplinene. Som støtteapparat for medlemmenes utviklingsprosjekter bistår klyngeadministrasjon selskapene med å navigere virkemiddelapparatet, rådgivning i nasjonale og internasjonale virkemidler, identifisere prosjektpartnere og internasjonalisering.

 • VIKEN-Teknologiklynge-Logo-RGB-db-20pc

  Digital Modenhet

  Klyngens digitale analysemodell for digitalisering er en metodikk utviklet av tyske Fraunhofer IGCV og fornorsket i samarbeid med klyngen. Hensikten med analysen er å identifisere potensiale for produksjonsoptimalisering gjennom å utforske LEANS åtte former for avfall. Sluttresultatet identifiserer konkrete områder for hvor det er størst potensial for forbedringer og effektivisering av selskapet og anbefaling for implementering.

 • VIKEN-Teknologiklynge-Logo-RGB-db-20pc

  Tenketank

  Utforsking av nye muligheter og markeder og utfordre nye markeder gjøres best sammen med andre. VIKEN Teknologiklynge tenktetanker tar for seg et bredt spekter av tematikk i en tverrindustriell setting. Sammen utforsker vi nye muligheter for å øke bedriftenes konkurransekraft.