Vi har € 3 millioner til å finansiere innovasjonsprosjekter – og søker forslag til hvordan vi best kan bruke pengene.

For å finne de beste innovasjonsprosjektene som kvalifiserer for finansiering og støtte, organiserer GreenOffshoreTech Consortium to utlysninger.  Vårt totale budsjett for å finansiere SMB-drevne innovasjonsprosjekter er € 3 millioner. Det tilgjengelige budsjettet per utlysning er € 1,5 millioner.

Alle kan søke*. Har du et prosjekt, eller kjenner noen som har en god idé, som trenger finansiering?  Vår «First Call for Proposals» stenger 6. Juli. Så skynd deg og registrer i dag. Ditt prosjekt kan være et av de 50 SMB-drevne innovasjonsprosjektene som ble valgt ifm. den første utlysningen.  Det er ingen registreringsavgift.

For prosjektene som er valgt ifm. den første utlysningen, er det maksimale finansieringsbeløpet en  SMB kan motta € 60.000. I tillegg til den økonomiske støtten vil hvert utvalgte SMB-drevne innovasjonsprosjekt bli støttet med skreddersydde støttetjenester og et «åpent rom» for innovasjon for å muliggjøre samarbeid på tvers av og landegrenser, for å lette ny markedsadgang og for å akselerere markedsopptaket.

Utlysningene administreres av GreenOffshoreTech Consortium (MNU/VIKEN Teknologiklynge 4.0 i Norge) og finansieres av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under Grant Agreement no 101005541.

Gratis skreddersydde støttetjenester for vinner-bedriftene

Mer informasjon:

Ring Hans Bjørn Paulsrud, CEO, VIKEN Teknologiklynge, +47 – 920 12 652

Siste frist 6. juli

SMEs and Start-ups which are members of one of the GreenOffshoreTech Clusters or established in one of the GreenOffshoreTech Regions. Glem ikke å dele dette!