VIKEN Akademi lanserer kurs i Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling

Ansatte på alle nivåer i medlemsbedriftene i Viken Teknologiklynge kan nå tilegne seg relevant kompetanse i kurset Operativt forbedringsarbeid og digitalisert samhandling.

Kurset er tilpasset en aktiv arbeidshverdag og har ingen avgift. Kurset er utviklet på bakgrunn av ønsker og behov fra bedriftene i VIKEN Teknologiklynge.

Les mer om kurset og påmelding på NMBU.no

Dette kurset vil gi deg innsikt og kompetanse i suksessfull bygging av operativt forbedringsarbeid. Du vil oppnå forståelse for de taktiske fordelene av digitalisering og partnerskap i forhold til vanlig kundeforhold, samt kunnskap om hvordan bedrifter kan gjøre hverandre bedre.

Operativt forbedringsarbeid kobler det operative med det taktiske og strategiske for å lykkes med å endre bedriftens tenking og oppgaver til en mer digitalisert og samhandlende industriell verden. Gjennom fem korte og konkrete satsinger lærer du hvordan du gjør de interne forretningsprosessene bedre, kobler dette til samarbeid med leverandører og kunder, og til slutt tenker strategisk om utvikling ved å bruke klyngen og dens bedrifter.

 • Du arbeider alltid med å bedre egen bedrift og egne arbeidsoppgaver underveis
 • Arbeidsformen er en blanding av litteratur- og videoforberedelser, samlinger i deltakende bedrifter, arbeid i egen bedrift, dokumentasjon gjennom videologg (opplæring gis) og skriving av refleksjonsnotat. Det er en fordel å være flere fra samme bedrift.

Målgruppe

Ansatte på alle nivåer i medlemsbedriftene i Viken Teknologiklynge. Det er en stor fordel om flere fra en og samme virksomhet kan bli med på dette kurset.

Faglig innhold

Kursets innhold består blant annet av analysearbeid av egen virksomhet og identifisering av optimaliseringsbehov. Det vil bli gjennomgått hvordan identifisere og planlegge operativt forbedringsarbeid med fokus på tverrfaglig arbeid. Identifisering av mulig partnerskap og partnerskapskontrakter er også en del av kursets innhold, og det vil bli en fin anledning til å bli kjent med andre virksomheter i nærområdet. 

Læringsutbytte

 • Analysere egen virksomhet og se etter optimaliseringsbehov
 • Kunne planlegge hvordan operativt forbedringsarbeid kan bygges i egen virksomhet
 • Arbeide tverrfaglig i egen virksomhet med å bygge operativt forbedringsarbeid
 • Jobbe med implementering av partnerskapskontrakter mellom egen virksomhet og kunder
 • Analysere og planlegge hvordan kunnskap på tvers av egen virksomhet og andre virksomheter kan gjøre hverandre bedre

Kunnskaper

 • Forstå hvordan operativt forbedringsarbeid kan være med på å optimalisere driften
 • Ha kunnskap om hvordan operativt forbedringsarbeid enklest mulig kan utvikles i egen virksomhet
 • Kjenne stegene i en suksessfull bygging av operativt forbedringsarbeid
 • Forstå de taktiske fordelene av partnerskap i forhold til vanlig kundeforhold
 • Ha kunnskap om hvordan SMB’er kan gjøre hverandre bedre

Ferdigheter

 • Kunne analysere egen og andre virksomheter for å se etter potensialet for operativt forbedringsarbeid
 • Vite hvordan operativt forbedringsarbeid kan utvikles og hvilke områder som gir raskest resultat
 • Videreutvikle et påstartet operativt forbedringsarbeid som prosjekt i egen bedrift
 • Kunne utvikle kontrakter relatert til partnerskap og utvikle nødvendige steg for å få satt det i gang
 • Jobbe med andre SMB’er for å gjøre hverandre gode

Samlinger vil bli avholdt ute hos de ulike bedriftene så langt det lar seg gjøre, alternativt ved Høyskolen i Østfold, avdeling Fredrikstad. Webinar gjennomføres på nett og du som deltaker kan gjennomføre dette fra hvor du er. Bedriftsbesøk vil være i relevante virksomheter i området.  

Kurset er for medlemmer av Viken Teknologiklynge.

Søk medlemskap i VIKEN Teknologiklynge.Glem ikke å dele dette!