VIKEN Akademiet vekker interesse i Europa

Europeiske eksperter har denne uken vært samlet på Oslo MET for å dele erfaringer om Digitalisering og Industri 4.0 i etter og videreutdanning. UNESCO var initiativtager for samlingen hvor VIKEN Teknologiklynge presenterte prosjektet Viken Akademi. Prosjektet involverer små og mellomstore SMB-er i utviklingen av etter og videreutdanningsprogram for fagarbeidere. Programmet utvikles i samarbeid mellom Fagskolen i Østfold, Hiof, NMBU og Oslo MET.

Programekspert  Jens Liebe  i UNESCO oppsummerer dagene med at behovet for å forbedre samspillet mellom privat sektor og opplæringsinstitusjoner, og å bygge tillit blant aktørene, var et  nøkkelelement for suksess blant casene som ble presentert.Glem ikke å dele dette!