VIKEN Teknologiklynge gjennom nåløyet – tildelt internasjonalt kvalitetsstempel

Etter å ha blitt evaluert av europeisk sekretariat for klyngeanalyse (ESCA) og en ekspert innen klyngevirksomhet har VIKEN Teknologiklynge oppfylt kvalifikasjonskriteriene for å bli tildelt BRONZE-sertifikat.

«Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence»

Det europeiske sekretariatet for klyngeanalyse (ESCA) er fasilitert av The European Cluster Excellence Initiative (ECEI). Med base i Berlin rådgir ESCA klyngeledere og politiske beslutningstakere om klyngeutvikling sammen med et internasjonalt nettverk av nesten 200 klyngeeksperter.

Grundig analyse

Klyngen har gjennomgått en analyseprosess hvor vi har blitt evaluert og sammenlignet med de beste klyngeorganisasjonene i verden. Analyseprosessen består av intervju, spørreundersøkelse og dokumentasjonskrav for å kartlegge organisasjonens struktur og sammensetning, hvordan klyngen organiseres, strategi, finansiering samt kvalitet og relevans i klyngens aktiviteter og tjenester.

– «The BRONZE label confirms the organisation’s status as a Cluster Management Organisation with a serious interest in striving for excellence” – ESCA

På riktig kurs

Prosjektleder i VIKEN Teknologiklynge 4.0, André Thysted påpeker at sertifikatet er en anerkjennelse til alle medlemmer i klyngen og et bevis på at VIKEN Teknologiklynge er på rett kurs. «Det er medlemmene som er kjernen i det vi gjør i organisasjonen. De har bidratt til å skape en tillit og relasjon seg imellom som jeg vil påstå er helt unik. De er flinke til å utfordre oss i organisasjonen og er sentrale i klyngens utvikling av strategi og retning.»

Bare starten

Som to år gammel klynge er det veldig gøy å bli tildelt bronsemerket nettopp fordi det er et anerkjent kvalitetsstempel som viser at vi jobber aktivt med å utvikle oss. Dette er starten på en prosess. Sammen med bronsesertifikatet mottok vi en omfattende rapport med anbefalte tiltak for hvordan vi kan utvikle oss videre. Dette arbeide har vi nå tatt fatt på og vi vil arbeide intensivt med dette i tiden som kommer. Om to år kan vi gjennomgå liknende prosess for å oppnå sølvmerket sier Thysted.

 Glem ikke å dele dette!