VIKEN Teknologiklynge med i finale heatet i EUs Horizon H 2020 program.

Viken Teknologiklynge 4.0 leder et konsortium av 9 ledende Europeiske bedriftsklynger og er med i finale heatet på den aller siste prosjektutlysningen i EUs Horizon H 2020 program.

Prosjektet har deltagere fra 7 land fordelt på 15 regioner i Europa og skal bidra til at SMB’er samarbeider tverrindustrielt om å utvikle og markedsføre grønne løsninger til det blå markedet. Til sammen tar prosjektet sikte på å involvere minst 100 SMB’er i en prosjektperioden på 36 måneder. Prosjektet har fått navnet Green Offshore Tech.

GreenOffshoreTech har som mål å støtte innovasjon i SMB-markedet og fremme utviklingen av den nye blå økonomien. Dette gjøres ved å muliggjøre fremveksten av nye verdikjeder basert på felles utfordringer og distribusjon av sentrale teknologier. Dette vil igjen resultere i videreføring av avansert teknologi, innenfor åtte sektorer med sterke synergier: vindkraft til havs, havbruk, offshore, olje og gass, vannbåren transport, avanserte materialer, avansert produksjon, Industri 4.0 og miljøteknologi.

GreenOffshoreTech vil legge til rette for å skape nye produkter, prosesser eller tjenester, med ambisjon om å lage offshore-produksjon og transport grønnere, renere og mer moderne, mot en ressurseffektiv økonomi og EUs Green Deal.

GreenOffshoreTechs konsortium vil gi et strukturert rammeverk for å gjennomføknologre denne sanksjonen og gjennomføre to typer aktivitet for å støtte innovasjon til SMB direkte:

1) Direkte økonomisk støtte til SMB’er, gjennom en konkurransedyktig utlysning av forslag til innovasjonsprosjekter innen relevante temaer.

2) En rekke dedikerte og skreddersydde Business Support Services til de vinnende SMB’ene.

I tillegg vil GreenOffshoreTechs konsortium etablere et “open space” med en blanding av virtuelle og fysiske verktøy for å koble til, og legge til rette for samarbeid mellom klynger og små og mellomstore bedrifter. Dette på tvers av sektorer, regioner og land, under og utenfor prosjektet.

GreenOffshoreTech vil støtte minst 100 SMB’er og 100 SMB-innovasjonsprosjekter som er rettet mot å utvikle nye innovative produkter, prosesser eller tjenester.

Minst 75% av prosjektbudsjettet vil bli satt av til å støtte innovasjoner i SMB’er direkte.

– Vi venter nå spent på EU kommisjonens beslutning om tildeling av midler. Uansett utfall av søknaden vil klyngene fortsette utviklingen av det tverrindustrielle samarbeidet ut i fra forutsetningene, sier Hans Bjørn Paulsrud, Adm.dir. VIKEN teknologiklynge 4.0.Glem ikke å dele dette!