Vulkan Engineering

Klyngepraten med VULKAN Engineering AS

VULKAN Engineering AS ble i 2017 grunnlagt av ingeniører med omfattende erfaring innen utvikling, konstruksjon, integrering og drift av moduler for sjøvannsbehandling til offshore-markedet. De utvikler i dag komplette prosesspakker for rensing av vann og sjøvann. VULKAN Engineering AS dekker alle områder fra prosjektering, anskaffelse og konstruksjon, til igangkjøring og drift. Nå vil de samarbeide med andre i regionen.

VULKAN engineering ønsker nå å styrke seg innen vannrensing på land og å jobbe sammen med andre bedrifter i Viken. Til klyngens medlemmer håper de å kunne bidra med teknologi og promotering av bedriftsmedlemmer til sine kunder. De er spesialister på ultrafiltrering, nanofiltrering, spesialventiler og digitale overvåkningssystemer for renseanlegg. Kjernekompetansen ligger i behandling av sjøvann.

Bedriftens produkter har vært mest brukt off shore, hvor de leverer komplette sulfatfjerningspakker i partnerskap med EPCer til de store installasjonene. Dette foregår ved at vannet først filtreres ned på ultranivå, så fjernes sulfater og oksygen på nanonivå, videre injiseres dette inn i reservoaret som trykkstøtte. Alle offshore installasjoner bruker sjøvann som trykkstøtte i dag. Tidligere ble det injisert ubehandlet sjøvann, hvor sulfatet reagerte med barium og strontium og skapte sure brønner og scaling – problematikk. Oksygenet ga grobunn for bakterie- og algevekst som medførte korrosjon i rør og redusert kvalitet på produktet som kommer opp fra brønnen.

Se mer om medlemmene i VIKEN Teknologiklynge 4.0

Teknologien VULKAN Engineering AS besitter passer ikke bare til off shore markedet, men også til eksempelvis, oppdrettsanlegg på land. Reguleringen av sulfatnivå vil være svært viktig for fiskens ve og vel i slike anlegg. VULKAN engineering AS er i dag offentlig systemintegratorer for giganten 3M sine membraner for ultrafiltrering og oksygenfjerning.

– Med medlemskapet i VIKEN Teknologiklynge 4.0 ønsker vi oss et godt samarbeid og en nettverksplattform med de bedriftene som har relevante interessefelt. Vi ønsker å styrke forholdet til bedriftene som har en relevant teknologi for oss. I gjengjeld vil vi promotere klyngen. Vi jobber blant annet med NOV (National oilwell varco) et selskap som kan være viktig for mange av medlemsbedriftene, forteller Erik Floberg, Managing Director i VULKAN Engineering AS.

I tillegg har de utviklet spesialventiler som kan være interessant for flere av klyngens medlemmer. Slåttland er allerede en god samarbeidspartner og de håper at det nå kan bli flere.



Glem ikke å dele dette!