Ze bra Gruppen – på rett vei

Det er snart 5 år siden Jens Christian Knudsen, Sigbjørn Sandanger og Svein Gunnar Dahl bestemte seg for å kjøpe Cleanosol i Moss. Sammen skapte de Ze bra. To av dem var allerede ansatt i Cleanosol, mens Knudsen drev en konkurrerende bedrift. Mye har skjedd siden det, og i dag er de landets ledende aktør på sitt felt. De er også medlemmer av VIKEN Teknologiklynge 4.0

Les mer om medlemskap i VIKEN Teknologiklynge 4.0

Ze bra Gruppen er i dag norges ledende aktør innen veimerking, plassoppmerking og områdesikring. Ze bra Gruppen utgjør tre avdelinger, Ze bra AS, Ze bra vei og Ze bra sikring. De har de siste årene ekspandert videre og kjøpt opp selskaper i flere deler av landet. Dette gir dem en uslåelig plassering i det norske markedet. Med sitt medlemskap i Viken Teknologiklynge 4.0, vil deres ressurser og utvikling være med på å skape nye arbeidsplasser, og en tydelig posisjon i den innovative verdikjeden.

Opptatt av miljø og sikkerhet
Hele konsernet er opptatt av miljøet og ønsker å jobbe så bærekraftig som mulig. De har vært sertifisert miljøfyrtårn siden 2018 og har med det dokumenterte rutiner i virksomheten.

– I Viken Teknologiklynge 4.0, setter vi miljøet meget høyt, og Ze bra Gruppen er en foregangsbedrift med et klart og riktig fokus. Vi er så glad for ha dem med på laget. Sier André Thysted, prosjektleder i Viken Teknologiklynge 4.0.

Totalleverandør
Ze bra Gruppen har sin hovedkunde i Statens vegvesen, men leverer også sine tjenester til kommuner og andre aktører i næringslivet. Ettersom de jobber på alle felt innen vei og sikring, vinner de ofte de store kontraktene, og er å regne som en totalleverandør på sitt felt. Statens vegvesen setter stor pris på at en slik bedrift prioriterer miljøet, i tillegg til å ha trygge rutiner. Dette gjør dem ofte til en soleklar vinner av de største anbudsrundene.

Utvikler egne fagfolk
Veimerking er ennå ikke et etablert fag i Norge, men det kan være noe på gang. I dag har Ze-Bra flere maskinførere i stallen, men jobber hele tiden for å utvikle egne spesialister. Dette gjøres via et eget program som går i forskjellige trinn. Det starter med håndarbeidet på de mindre bilene. Der lærer de materialbehandling, varsling og lignende. De sendes videre på nødvendige kurs, og fattes det interesse for faget kan de utvikle seg videre i enda flere trinn. Det er både gutter og jenter som viser sin interesse for dette viktige faget. Planen er å starte opp i Trysil, i første omgang.

Innovasjon og utvikling
Med sitt medlemskap i Viken Teknologiklynge 4.0, vil de hele tiden kunne utvikle seg, noe som er viktig for Ze-bra Gruppen.

– Gjennom medlemskapet i klyngen får vi mulighet til å vise frem vårt produkt, samtidig som vi kan lære av andre. Veimerking er et klart nisjeprodukt, så her må vi selv stå for innovasjonen. Vi kan teste ut andres teknologi på våre biler og hele tiden være i utvikling. Vi samarbeider med flere andre klyngemedlemmer og mener at det gir oss et fortrinn. Sier Jens Christian Knudsen jr. fra Ze-bra Gruppen.

Les også: Eik Lab og VIKEN Teknologiklynge inngår samarbeidsavtale

Konsernet har i dag over 60 ansatte, fordelt på mange arbeidslag og med mange arbeidsfelt. De har avdelinger i Nordland, Trøndelag og Trysil, i tillegg til den store avdelingen her på østlandet. Selv om de nå er representert i de fleste deler av landet, forblir hovedkontoret i Moss. De satser friskt videre, og på en sterk posisjon inn i fremtiden.

For Viken teknologiklynge er Ze bra Gruppen en viktig bidragsyter, da de hele veien er innovative og med de riktige holdningene i ryggraden.

– Ze bra Gruppen er veldig aktive i sitt arbeid med å utvikle mer bærekraftige løsninger i sin produksjon, og da er det gøy at de ser verdien av innovasjonssamarbeidet i Viken Teknologiklynge 4.0. De gikk aktivt inn i innovasjonssamarbeid med andre klyngepartnere fra dag èn. Med sitt proaktive tankesett er de en utrolig god match i klyngepartnerskapet. Sier André Thysted, prosjektleder i Viken Teknologiklynge 4.0.Glem ikke å dele dette!