VIKEN bedrifter med felles front mot fiskerinæring

VIKEN Teknologiklynge bedriftene SEW – Eurodrive og CodeIT samarbeider på Nor – Fishing messen i Trondheim.

Vi er godt fornøyd med besøket noe som gir oss mulighet til å møte nye- og eksisterende kunder innenfor en mer og mer viktig næring, i stemmer stand mannskapet fra de to selskapene.

At flere VIKEN Teknologiklynge bedrifter deltar og stiller ut, viser styrken og viktigheten av at vi samarbeider tett i vår region, sier Styreleder i VIKEN klyngen og daglig leder i SEW – Eurodrive, Heidi Svensen.Glem ikke å dele dette!