Trosterud Mekaniske Verksted ny deltagerbedrift i VIKEN Teknologiklynge

Trosterud Mekaniske Verksted er en agil maskinbygger som utvikler komplekse løsninger til næringsmiddelindustrien så vel som til forsvaret.

–  Vår absolutt sterkeste side er transportører til produksjonslinjer med intelligente systemer. Det kan være roboter som frakter noe fra en maskin til en annen, å legge produktene pent på rekke, presse ut deig i passe doser, sortere produkter til forskjellige steder ut fra gitte egenskaper eller kjøre det ut på arbeidsbenker i passelig tempo sier daglig leder Lars Jarmo.

I tillegg til deres serieproduserte produkter har også Trosterud Mek. Verksted en sterk portefølje av produkter utviklet på bestilling. Deres sandsekk-fyller til forsvaret for å forhindre flom, traller, obduksjonsbord og Hulmål utviklet på bestilling fra Justisvesenet er eksempler på «innovasjoner på bestilling».

Bli medlem i VIKEN Teknologiklynge 4.0

– De siste årene har flere av våre kunder og partnere snakket varmt om det gode samarbeidet i VIKEN Teknologiklynge 4.0. Vi opplever at et godt klyngearbeid gir mye tilbake og nå ønsker vi å bli med på dette samarbeidet mellom industri, akademia og forskningsinstitusjoner. Vi har en del leveranser til det norske markedet og har stor tro på at samarbeidet vil føre til vekst gjennom samkoordinering i større leveranser.

Satser på bærekraftig digital logistikk

– Som en naturlig videreføring av arbeidet som er gjort innenfor vår «Digitale Modenhetsanalyse» og teknologiimplementeringen industri 4.0 fører med seg vil vi nå øke satsningen innen bærekraftig digital logistikk. Klyngen er plassert i Norges største logistikkregion og vi ser at utrolig mange bedrifter vil kunne dra nytte av de erfaringene som gjøres innen digitalisering. Dette vil senke ressursbruken og Co2 avtrykket betydelig, samtidig som vil sammen kan øke bunnlinjen til bedriftene i regionen sier Hans Bjørn Paulsrud, daglig leder i VIKEN Teknologiklynge 4.0

Trosterud Mek. verksted er en svært innovativ bedrift som har lang erfaring med å bygge transportløsninger til produksjonslinje. Dermed er vi veldig glad for at de nå velger å bli medlem av klyngen, at de vil dele sine erfaringer og bidra i innovasjonssamarbeidet.

Besøk Trosterud Mekaniske Veksted sine hjemmesider for mer informasjonGlem ikke å dele dette!