Eil Lab og Viken Teknologiklyynge inngår samarbeid

Eik Lab og Viken Teknologiklynge har signert samarbeidsavtale. – Dette vil hjelpe næringslivet i mål.

Viken Teknologiklynge har nettopp inngått en samarbeidsavtale med Eik Lab, hvor de får mulighet til å hjelpe enda flere bedrifter i regionen. Målet med dette samarbeidet er å etablere møteplasser og prosjekter, som skal gi økt samarbeid mellom studenter tilknyttet Eik Lab og øke innovasjonsevnen til bedriftene i Viken Teknologiklynge 4.0.

 

Eik Lab (tidligere Eik ideverksted), har siden 2014 vært et innovativt samlingssted for studenter ved NMBU. Dette er studenter med interesse og kunnskap for teknologi, analyse og forskning, eller som er interessert i entreprenørskap. Nå er de klare for å hjelpe enda flere bedrifter, gjennom sitt nysignerte samarbeid med Viken Teknologiklynge 4.0

Samarbeidet med Viken Teknologiklynge 4.0
Med sine engasjerte og skarpe hoder, som igjen jobber med teknologi og innovasjon, blir Eik Lab en viktig og populær samarbeidspartner for næringslivet. Bedrifter med en ide eller et produkt de ønsker å videreutvikle, kan komme til Eik lab og få det forsket på, testet ut og også produsert forskjellige prototyper. Studentene får relevant arbeidserfaring og mulighet for videre utvikling. På den måten blir de en viktig bidragsyter for å dra næringslivet i regionen fremover. De er også store bidragsytere til forskjellige start ups, og jobber for at prosjekter skal bli til egne selskaper. I 2020 alene har de hjulpet hele 12 prosjekter i gang. Dette gjør de i samarbeid med det studentdrevne konsulentfirmaet LEDO.

– For bedriftspartnerne i Viken Teknologiklynge vil dette samarbeid bidra til økt nyskapning og innovasjonsevne. Studentene på Eik Lab er svært kompetente og kan løse  de fleste oppgaver som omfatter utforskning, design, kode og prototyping av nye løsninger til næringslivet, sier André Thysted, prosjektleder i Viken Teknologiklynge.

Eik lab er i ferd med å bli en viktig aktør i verdikjeden rundt næringslivet. Prosjektene på Eik er veldig varierte og det jobbes med alt fra robotikk over og under vann, predikeringer av avlinger og vekstprosjekter for alger. Det lages prototyper i små og store 3D printere, og det arrangeres workshops og andre større sammenkomster.

– Studentene våre får via dette samarbeidet, en enda større mulighet til å jobbe med bedrifter, samtidig som de studerer. Vi er overbevist om at de har en sterk kompetanse å tilby. Når vi kombinerer tverrfaglig, på masternivå, vil våre team være sterke og gi en unik tilgang til kompetanse til bedriftene, sier Simen Hesleskaug, senterleder for Eik lab.

– Studentene får jo i hovedregelen ikke betalt, men prosjektene vil gi dem en erfaring som gjør dem mye sterkere i jobbmarkedet. Vi har sett det flere ganger, at lengre prosjekter for en bedrift har resultert i et arbeidsforhold, fortsetter Hesleskaug.

Dette er Eik Lab
EIK ideverksted startet som en frivillig forening for studentene på NMBU, men de har vokst seg større og er nå klare for å ta et stort steg videre. Under det nye navnet EIK lab, er dette nå et senter for studentinnovasjon på NMBU. Senteret blir en del av fakultetet REALTEK, og med det en del av universitetet. Med en sikker finansiering fra universitet, kan studenter og senter utvikle seg videre. Senteret skal bidra til mer samarbeid mellom studenter og næringsliv for å øke studentenes arbeidslivsrelevans.

Eik lab ønsker også å gi bedrifter økt kjennskap til, og nytte av studentinnovasjon. Eik Lab er et tilbud til alle studenter ved NMBU. De kommer fra forskjellige studieretninger og jobber enten i grupper eller på egenhånd. De fleste jobber med teknisk utvikling, elektronikk og praktiske prosjekter. Arbeidsoppgavene blir ofte prototyping, elektronikk, programmering eller design. Lokalene har både produksjonshall, datarom, elektronikk-lab og et eget 3D-printerrom.

Senteret bygger videre på erfaringer og resultater fra Eik Ideverksted. Hesleskaug kan fortelle at det er kulturen fra ideverkstedet, som skal bringes videre inn i det nye senteret.

Følg Viken Teknologiklynge 4.0 på LinkedInGlem ikke å dele dette!