Nye verktøy for økt eksport – Webinar

Støtte og produkter som kan hjelpe små og mellomstore bedrifter med å bygge opp og øke eksport.

Vi inviterer til webinar. 21. juni, kl. 12.30 - 14.00.

Eksportfinansiering Norge

–Ny etat erstatter Eksportkreditt Norge AS og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) fra 01.07.2021. Kaare Haahjem orienterer om eksportstøtte-produktene til den nye eksportfinansieringsenheten.

Kaare Haahjem
Kaare Haahjem - senior rådgiver
Eirik Henriksen
Seniorkonsulent Eirik Henriksen

Innovasjon Norge

Seniorkonsulent Eirik Henriksen informerer om hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg og din bedrift til å komme inn på eksportmarkedet.

Programmet er lagt opp slik at din bedrift skal ha direkte nytte av det som blir presentert. Det blir god tid til å stille spørsmål

VIKEN Teknologiklynge 4.0 Logo Payoff
RAS2


Glem ikke å dele dette!