Fra Buzzwords til Business

VIKEN Teknologinettverk fikk 96 påmeldinger til sitt åpent nettverksmøte 8. november.

På dagsorden: Industri 4.0, kunstig intelligens, Smart Factory osv. Muligheter og trusler. Samspill og samarbeid med andre om bruk av ny teknologi og digitalisering som kan gi stordriftsfordeler.

https://vikenklynge.no/nettverk/wp-content/uploads/2019/09/MossAvis-Bedriftsledere-i-digital-endring.pdf

https://vikenklynge.no/nettverk/wp-content/uploads/2019/09/MossAvis-Ledere-vil-lare-digitalisering.pdfGlem ikke å dele dette!