Nytt og annerledes kjernemedlem til klyngen

Sparebank1 Østfold Akershus har en lang historie i vårt distrikt, faktisk helt tilbake til 1835. De har et stort engasjement for nærmiljøet og har vært med å skape nye arbeidsplasser i årtier. De har også et stort hjerte for miljø og bærekraft. 

SpareBank 1 Østfold Akershus har lang historie i Østfold og Follo - hvor de har vært nært utviklingen av lokalsamfunnene de er en del av. Den eldste delen av banken ble etablert i 1835 og er med det en landets eldste banker. Siden den gang har de bidratt i verdiskapningen for folk og næringsliv.

– Vi ønsker å bidra til positiv næringsutvikling i samarbeid med regionale og lokale myndigheter og næringsorganisasjoner. Det er viktig for oss å være en bidragsyter for å skape arbeidsplasser. Det å ha en jobb er ofte bærebjelken til at folk har det bra, sier Arild Bjørn Hansen, Adm. dir. i Sparebanken 1 Østfold Akershus.

2020.02.06-SØA0182

Hva gjør dere for lokalsamfunnet?

– Vårt overordnede samfunnsansvar er å skape verdi for regionen og å ta del i samfunnsutviklingen som en lokal og ansvarlig samfunnsaktør. Vi er en samfunnsbygger som gjennom ansvarlig drift og utlån, både til privatpersoner og bedrifter, bidrar til gode og levende lokalsamfunn gjennom utvikling av næringsliv, kultur, idrett, frivillighet og regionens vekstkraft, forklarer Hansen

 Gavevirksomheten er også en viktig del av hvordan Sparebanken1 Ø A tar samfunnsansvar. Sammen med deres to eierstiftelser støtter de gode formål, prosjekter og ildsjeler som bruker tid og krefter på å skape et levende og trivelig lokalsamfunn og som utvikler nye arbeidsplasser. Deler av overskuddet gis tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til allmennyttige formål. 

– Pengene skal gjøre regionen vår til et bedre sted å bo og leve, sier Hansen.

Mange tenker sikkert at bærekraft er noe en bank ikke kan bidra med, men for Sparebanken 1 Ø A er dette veldig viktig. Hansen forklarer oss hvordan.

– Vi skal bidra til bærekraftig vekst og utvikling i vår region, samtidig som vi er en del av en global dugnad. Vår ambisjon er å være en pådriver for en bærekraftig utvikling i vår region. Med det ønsker vi å forsterke den positive og redusere den negative  påvirkningen på klima, miljø og samfunn. Bærekraft er en integrert del av hele vår virksomhet. Bedriftenes tilgang på kapital er avgjørende for å finansiere omstillingen. Gjennom ansvarlige utlån skal vi bidra til lokal verdiskapning og tilrettelegge for at regionen er et attraktivt område for de menneskene som bor og driver næringsvirksomhet her. Som långiver er vi bevisst vårt ansvar og våre muligheter. Det betyr at vi gjør vurderinger på hva vi låner ut penger til. Vi er bevisst vår store påvirkningskraft, og gjennom finansiering kan vi være en pådriver for omstilling og lede bedrifter og privatpersoner i en bærekraftig retning.

Hvorfor skal vi som kunder, velge dere som vår bank?

– Vi er en sterk og engasjert lokal partner som jobber for en enklere økonomisk hverdag for kundene våre. Sammen med SpareBank 1-alliansen har vi muskler til å levere de mest nyttige innovasjonene og produktene. Hos oss finner du engasjerte rådgivere som kjenner det lokale næringslivet. Lokale beslutningstakere og korte beslutningsveier, gir raske og trygge beslutningsprosesser. I tillegg får du alt på ett sted – bank, regnskap, forsikring, og næringsmegling, avslutter Hansen.Glem ikke å dele dette!