VIKEN Teknologiklynge mottar støttemidler

Bedriftene i VIKEN Teknologiklynge 4.0 har mottatt støtte fra VIKEN Fylkeskommune til klyngeutvikling

– Det tverrfaglige bedriftspartnerskapet samarbeider om bærekraftig digital omstilling, innovasjon og nyskapning i møte med det grønne skiftet. Utviklingsprosjektene skyter nå fart og viser gode miljømessige og økonomiske resultater sier André Thysted, prosjektleder i VIKEN Teknologiklynge 4.0.

Styrker tilbudet ytterligere

Klyngen skal bidra til å styrke Norge som attraktiv lokasjon for produksjon og økt eksport gjennom internasjonalisering og bærekraftig digital omstilling.

– Samtidig som at partnerne jobber aktivt med å skape en mer miljøvennlig og konkurransedyktig produksjon har vi stryket internasjonaliseringsevnen gjennom gode partnerskap med utenlandske klynger. At vi nå har mottatt 750 000 kroner av Viken Fylkeskommune til videreutvikling fører til at partnerne vil stå enda sterkere som produsenter til nye markeder.

Logistikk i fokus

Klyngen har bygget opp et solid system for reduksjon av utslipp og effektivisering i produksjon. Et av tiltakene er klyngeprogrammet for industriell digitalisering som er utviklet sammen med Fraunhofers institutt for støpeformer, kompositt og prosessteknologi (IGCV) i Tyskland. Nå ønsker klyngens 56 medlemmer og partnere å løse utfordringer forbundet med logistikk.

– VIKEN Teknologiklynge 4.0 er plassert midt i Norges tyngdepunkt for logistikk. Samtidig er om lag 30 prosent av Norges utslipp forbundet med transport. Teknologien vi benytter til å senke utslipp og skape konkurransedyktig produksjon i klyngen er veldig like. Derfor vil partnerne undersøke hvordan de kan bidra til å løse miljø og kostnadsmessige utfordringer forbundet med logistikk og transport i møte med det grønne skiftet.

Les også: Etterutdanning fulltegnet på rekordtid

En innholdsrik høst

VIKEN Teknologiklynge 4.0 setter i gang med logistikkfokuset i høst med fasilitering av konferansen «Logistikk 4.0» 25 september. Jeg anbefaler alle interesserte å følge oss på LinkedIn for mer informasjon om høstens arrangementer kommenterer en ivrig Hans Bjørn Paulsrud – Daglig leder i VIKEN Teknologiklynge 4.0Glem ikke å dele dette!