EUs nye krav til sporbarhet.

CodeIT inviterer til gratis webinar. Webinaret er hovedsakelig rettet mot aktører innen sjømatindustrien, men vil være av interesse for alle som er opptatt av siste utvikling innen sporbarhet.

Arrangør: VIKEN Teknologiklynge medlem – CodeIT, sammen med GS1 Norway.

23. Juni 2020 kl. 09:00 til ca. 10:00.

Del 1:

NS-EN 17099 – Ny europeisk standard for merking av fiskekasser.
GS1 Norway v/Terje Menkerud – Seniorrådgiver datafangst.
CEN har tatt frem en ny standard for merking av fiskekasser. Denne vil erstatte dagens standard NS9405 og vil fungere i hele Europa. Bli oppdatert på standarden og lær om hvordan denne vil gjøre hverdagen enklere for deg som aktør innen fisk- og havbruksnæringen.

Del 2:

CodeIT LegalPrint – Unik vektprogramvare for effektiv automatisering.
CodeIT AS v/Claes Park – Manager Software.
CodeIT har gjennom leveranser til prosess og sjømatindustrien utviklet godkjent teknologi for vektdata integrert i prosessløsningene. Der justerbestemmelser før var en hindring for god flyt, skaper CodeIT LegalPrint nå helt nye muligheter.Glem ikke å dele dette!